Japan donira 100 miliona jena za opremanje medicinskih ustanova u BiH

0
276
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog sporazuma putem razmjene nota između vlada Bosne i Hercegovine i Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu od 100 miliona japanskih jena za opremanje medicinskih ustanova u BiH.
Ministarstvo civilnih poslova BiH će izvršiti raspodjelu medicinske opreme u skladu s iskazanim potrebama entitetskih i institucija Vlade Brčko Distrikta BiH.

Mađarska donirala BiH 200 hiljada maski i 10 hiljada zaštitinih odijela

Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje u opremi i drugim sredstvima. Riječ je o međunarodnoj pomoći za zaštitu i spasavanje za potrebe suzbijanja širenja virusa korona, koja je dobijena od Vlade Mađarske, i sastoji se od 200.000 zaštitnih maski i 10.000 zaštitnih odijela.
Pomoć će u jednakom omjeru biti raspoređena Republici Srpskoj i Federaciji BiH, i to po 49%, dok će 2% ove pomoći biti dodijeljeno Brčko distriktu.

Firme i građani iz BiH za borbu protiv korone uplatili 747,6 hiljada KM

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva bezbjednosti o realizaciji Odluke o raspodjeli finansijskih sredstava prikupljenih od domaćih pravnih i fizičkih lica za borbu protiv Covid-19, uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine.
Pozivu BiH za traženje međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje odazvala su se pravna i fizička lica iz BiH, koja su na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora BiH uplatila ukupno 747.625,92 KM.
Od toga je Federaciji BiH dodijeljeno 459.789,93 KM, Republici Srpskoj 280.359,72 KM, a Brčko Distriktu BiH 7.476,26 KM. Raspodjela je izvršena u skladu sa Odlukom o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje.

Raspodjela novca uplaćenog od Azerbejdžana i kompanije Bajer

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva bezbjednosti BiH o realizaciji Odluke o raspodjeli finansijskih sredstava međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje, uplaćenih na namjenski podračun Jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine.
Pozivu za traženje međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje, upućenom na osnovu odluke Vijeća ministara BiH od 1. 4.2020. godine, odazvali su se Vlada Republike Azerbejdžan i Kompanija Bajer Farmaceutska družba d.o.o. Ljubljana, koje su na namjenski podračun Jedinstvenog računa Trezora BiH uplatili ukupno 1.073.575,17 KM.
Od toga je, u skladu sa Odlukom o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spasavanje, Federaciji BiH dodijeljeno 660.248,73 KM, Republici Srpskoj 402.590.69 KM, a Brčko Distriktu BiH 10.735,75 KM.