Javni oglas za popunu UO UIO BiH iz reda stručnjaka

0
381
UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza veći za 652 miliona KM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, donijelo je Odluku o raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Radi se o članu iz reda stručnjaka za indirektno oporezivanje kojeg će Vijeće ministara BiH imenovati na period od pet godina.
Opšti i posebni uslovi za ovo mjesto su propisani Odlukom o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.