Javni poziv za podršku lokalnim partnerstvima za zapošljavanje

0
312
Muamer Bandić više nije direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Agencija za rad i zapošljavanje BiH na svojoj web stranici prenijela je Javni poziv za podršku lokalnim partnerstvima za zapošljavanje. Javni poziv je raspisan u okviru projekta ‘Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II’ (LEP II) koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u Bosni i Hercegovini.
Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić je kazao da projekt podrške lokalnim partnerstvima predstavlja jednu od kvalitetnih inovativnih ideja koja se pojavila na našem tržištu rada.
“Cilj projekta je usmjeren ka poboljšanju socijalno-ekonomske situacije i životnih uvjeta u BiH. Konkretno, projekt će doprinjeti povećanju udjela lokalnih zajednica u formalnom zapošljavanju, te će povećati zapošljivost na lokalnom nivou“, rekao je Bandić.
On je dodao i da su očekivanja od projekta velika jer ne samo da lokalna partnerstva povezuju inovativne poduzetnike i lokalne zajednice već ciljaju i na zapošljavanje većeg broja radnika, te na dugotrajnu održivost projektne ideje. Na ovaj način, projekti su prijateljski usmjereni ka svima, a posebno mladima, koji imaju znanja, vještine i ideje, a nedostaje im kapital za realizaciju ideja. Zato je jedan od rezultata projekta i osnivanje mikro i malih preduzeća koja će sigurno pozitivno utjecati na ekonomsku aktivnost u lokalnim zajednicama.
“Na osnovu naše uloge na domaćem tržištu rada, te saradnje sa međunarodnim institucijama koje se bave radom i tržištima rada, Agencija za ard i zapošljavanje BiH će nastojati da podrži svaku kvalitetnu ideju koja ima ambiciju i sposobnost da poveća aktivnost i zaposlenost na tržištu rada, te da kreira nova radna mjesta. Ovaj projekt Međunarodne organizacije rada ide upravo u tom smjeru i zato želimo da ove korisne informacije učinimo vidljivim širokoj javnosti“, rekao je Bandić.
Više o projektu se može vidjeti na ovim linkovima: https://eu4business.ba/lokalno-partnerstvo-za-zaposljavanje-djeluje/ i https://partnerstvo.ba