Jewell: Moguće da MMF odobri BiH pomoć veću od 165 miliona eura

0
767
Andrew Jewell, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u BiH

Međunarodni monetarni fond želi da u ovim teškim vremenima izrazi svoju solidarnost sa narodom Bosne i Hercegovine. Mi radimo onoliko brzo koliko je to moguće da pružimo pomoć u okviru Instrumenta za brzo finansiranje (RFI). Trenutno, očekujemo da ćemo u drugoj polovini aprila doznačiti oko 165 miliona eura kako bi pomogli vlastima u BiH da povećaju potrošnju za zdravstvo i finansiraju mjere za stabilizaciju ekonomije, izjavio je danas u Sarajevu Andrew Jewell, rezidentni predstavnik MMF-a u BiH.
On je dodao da postoji i mogućnost da konačna doznaka bude veća od 165 miliona eura ukoliko Izvršni odbor MMF-a odluči da poveća limit za pozajmljivanje u okviru RFI.
“U ovom vremenu neizvjesnosti, valutni odbor CBBH predstavlja stub stabilnosti. Valutni odbor je dobro služio Bosni i Hercegovini više od dvije decenije, doprinoseći niskoj stopi inflacije, finansijskoj stabilnosti i povjerenju u valutu. Svaki pokušaj da se devizne rezerve Centralne banke koriste u fiskalne svrhe bi narušio valutni odbor, predstavljao bi prijetnju po finansijsku stabilnost i rizik za nastanak značajnih inflatornih kretanja. Drugim riječima to znači da bi, pored ekonomske i humanitarne krize sa kojima se BiH sada suočava, imali i finansijsku krizu i krizu valute. Iz tog razloga, ukoliko se kompromitira aranžman valutnog odbora, MMF neće pružiti finansijsku pomoć Bosni i Hercegovinu u okviru Instrumenta za brzo finansiranje”, izjavio je Andrew Jewell.