Još uvijek nije utvrđen tačan iznos pomoći koje će dobiti penzioneri u FBiH

0
189
Realan rast plata na mjesečnom i godišnjem nivou

Usvojivši danas informaciju Federalnog ministarstva finansija o jednokratnoj novčanoj podršci penzionerima, Vlada FBiH je zadužila Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje da, na osnovu ukupnog broja penzionera, sačini finansijsku analizu neophodnih sredstva za njenu isplatu.
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je da pripremi prijedlog podzakonskog akta kojim će biti definisana visina nužnih sredstava za isplatu jednokratne novčane podrške i modaliteti isplate po kategorijama penzionera, izuzeci od isplate, vremenski okvir isplate jednokratne novčane podrške penzionerima, kao i sva druga relevantna pitanja.
Zadužen je Federalni zavod PIO da Federalnom ministarstvu finansija podnese Zahtjev za unutrašnju preraspodjelu sredstava u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta FBiH za 2021. godinu. Ovo ministarstvo će, nakon što dobije ovaj zahtjev, donijeti rješenje o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava.
Informacija za današnju sjednicu Vlade sačinjena je nakon što je 24. juna ove godine održan sastanak predstavnika Vlade FBiH i Saveza udruženja penzionera u FBiH, a s ciljem poboljšanja materijalnog i socijalnog položaja penzionera u okolnostima pandemije Covid-19.
Budući da nisu ispunjeni zakonski uslovi za usklađivanje penzija, Vlada FBiH je, u želji da pomogne najosjetljivijoj kategoriji stanovništva, a uvažavajući realne finansijske budžetske mogućnosti, ponudila podršku za prevazilaženje otežanog materijalnog statusa penzionera u vidu jednokratne finansijske podrške penzionerima koji su rezidenti Bosne i Hercegovine, a penzije ostvaruju kod Federalnog zavoda PIO, za sve kategorije osim za one koji ostvaruju najviše penzije.
U medijima je, podsjetimo, proteklih dana pominjano da će penzioneri, ovidno o primanjima penzije, dobiti od 100 do 120 KM jednokratne finansijske pomoći.