Jozo Bojanić želi u cijelosti preuzeti Mlinpek-Žitar iz Jajca

0
778
Bojanić je vlasnik 90,18% dionica Mlinpek-Žitara i kupuje i preostalih 9,82% dionica

Poduzetnik Jozo Bojanić iz Jajca želi u cijelosti preuzeti Mlinpek-Žitar d.d. Jajce. Bojanić je vlasnik 233.632 dionica pomenutog preduzeća, što je oko 90,18% ukupno emitovanih dionica emitenta, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Inače, osnovni kapital Mlinpek-Žitara iznosi oko 5,18 miliona KM i podijeljen je na 259.079 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 20 KM.
Bojanićeva ponuda za preuzimanje Mlinpek-Žitar se odnosi na 25.447 redovnih dionica na ime što predstavlja 9,82% od ukupnog broja dionica, koje u trenutku davanja Ponude za preuzimaje nisu u vlasništvu ponuditelja. Ponuđena cijena po jednoj dionici iznosi 10 KM, što predstavlja 50% od nominalne vrijednosti dionica. Rok važenja Ponude za preuzimanje je 28 dana, a počinje teći od danas nakon objave Ponude za preuzimanje u jednom dnevnom listu u FBiH.
Ako su ispunjeni svi uslovi iz Ponude za preuzimanje, dionice prijavljene u odgovoru na Ponudu za preuzimanje bit će kupljene i plaćene u roku od sedam dana od isteka trajanja ponude po cijeni navedenoj u Ponudi za preuzimanje. Ponuditelj će, također, kupiti i platiti dionice na kojima je zasnovano neko opterećenje (založno pravo, pravo plodouživanja, prava trećih lica na vrijednosnim papirima i drugi tereti), odnosno ograničenja prava iz vrijednosnih papira dioničara samo ako dioničar u periodu trajanja ponude za preuzimanje u Registru vrijednosnih papira FBiH provede postupak brisanja zasnovanog opterećenja.
Prema podacima Registra vrijednosnih papira FBiH, pored Bojanića značajniji vlasnički udio imaju Amer Bektaš (2,04%), Haris Zejnilagić (0,83%), UTD Best d.o.o. Travnik (0,66%), Lejla Bešlić (0,48%)…