Kako se centralne banke nose s makroekonomskim posljedicama pandemije

CBBiH organizovala 4. međunarodnu istraživačku konferenciju koja je bila prilika i za diskusiju o ponovnom promišljanju o koordinaciji između monetarne i fiskalne politike u eurozoni nakon Covid-19, te faktorima koji utiču na efekte monetarne politike

0
470
U radu Konferencije učestvovali guverner Senad Softić i Belma Čolaković, vodeći ekonomista CBBiH

U okviru svojih aktivnosti na polju međunarodne saradnje, a s ciljem podsticanja akademske diskusije, Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) organizovala je danas međunarodnu istraživačku konferenciju pod nazivom ‘Kako se centralne banke nose s makroekonomskim posljedicama pandemije Covid-19?’
Ovo je četvrta po redu međunarodna istraživačka konferencija koju organizuje CBBiH, uz učešće predstavnika centralnih banaka, međunarodnih institucija i akademske zajednice. Profesor Patricia C. Mosser, direktor MPA programa za upravljanje ekonomskom politikom na Školi za međunarodne i javne odnose Columbia University je bila ovogodišnji glavni govornik.
U uvodnom izlaganju, guverner CBBiH dr. Senad Softić istakao je da konferencija i promjene u centralnom bankarstvu nisu samo o pandemiji, te da ne treba očekivati da će se, kada se pandemija završi, stvari vratiti na staro.
“Moramo shvatiti da se suočavamo sa novom realnošću“, rekao je guverner Softić.
Činjenica je, kazao je guverner, da se centralno bankarstvo dramatično promijenilo sa globalnom finansijskom krizom koja je počela 2007. godine kada je većina centralnih banaka promijenila svoje instrumente nizom neortodoksnih mjera, ali da je prava promjena za centralne banke došla sa pandemijom.
Takođe, istakao je da su u vrijeme pandemije i aktivnosti CBBiH bile intenzivne. CBBiH je, kako je naveo, obezbijedila kontinuitet poslovanja svih svojih operacija, platnih sistema, gotovinskog poslovanja, bankarskih i drugih procesa u skladu sa Zakonom, zatimpažljivim planiranjem, uz poštovanje uputstava nadležnih, osigurala bezbijedno radno okruženje, kao i kontinuitet svih poslovnih procesa bez ikakvih prekida tokom pandemije, i najvažnije, održala stabilnost valute, doprinoseći ukupnoj finansijskoj stabilnosti u zemlji.
Osim guvernera Softića, u uvodnom dijelu obratio se i Karl Wurster, direktor Ekonomskog odjela Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). USAID od početka podržava istraživačke konferencije koje organizuje CBBiH.
Konferencija je organizovana u dvije sesije, u okviru kojih je diskutovano o monetarnoj politici tokom pandemije i o tome šta ograničava efikasnost monetarne politike. U sklopu panela o monetarnoj politici tokom pandemije, fokus je bio na odgovorima centralnih banaka na izazove koje je donijela pandemija, posebno s aspekta odabranog modela monetarne politike, ali i s aspekta nivoa razvoja zemlje u okviru istog okvira monetarne politike.
Tokom druge sesije, konferencija je bila prilika i za diskusiju o ponovnom promišljanju o koordinaciji između monetarne i fiskalne politike u eurozoni nakon Covid-19, te faktorima koji utiču na efekte monetarne politike. Između ostalog, fokus je bio nauticaju regulatornih zahtjeva vezanih zalikvidnost banaka, potencijalnoj stabilizirajućoj ulozi fiksnog deviznog kursa u periodu snažnih makroekonomskih fluktuacija, i uticaju koji na efekte monetarne politike ima prosječni dohodak stanovništva u zemlji.
I ovogodišnja konferencija je, zbog trenutnih epidemioloških uslova u zemlji i svijetu, organizovana u virtuelnom formatu, koju je vodila dr. Belma Čolaković, vodeći ekonomista CBBiH.