Kanton Sarajevo: Dvije srednje škole uvode predmet Preduzetništvo

0
522
Potrebno je raditi na osposobljavanju nove generacije poduzetnika u BiH

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo saopćilo je da nova školska godina za jedan broj sarajevskih srednjoškolaca donosi i novi predmet.
Naime, učenici Srednje elektrotehničke škole i Srednje škole metalskih zanimanja u Kantonu Sarajevo od septembra ove godine imaju priliku izučavati osnove Preduzetništva. Uvođenje novog predmeta rezultat je saradnje Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u okviru projekta ‘Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta’, koji finansira Ambasada Kraljevine Norveške u BiH.
“Učenici će u okviru predmeta Preduzetništvo razvijati kritičko razmišljanje kada je u pitanju razvoj poslovnih ideja, uključujući upoznavanje sa osnovnim ekonomskim principima i karakteristikama uspješnih preduzetnika. Dugoročno, izučavanje preduzetništva u srednjim školama mladima daje osnovu za pokretanje vlastitog biznisa i veći doprinos tržištu rada, što bi moglo doprinijeti i većoj motivaciji mladih ljudi da ostanu u BiH”, kaže ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS Anis Krivić.
Po riječima šefa programa za lokalni razvoj UNDP-ja Edisa Arifagića, mladi u BiH u prosjeku pokazuju slabiji afinitet ka preduzetništvu nego njihovi vršnjaci u Evropskoj uniji što se u velikoj mjeri može pripisati sistemskim nedostacima kako u obrazovanju tako i u cjelokupnom poslovnom ambijentu.
“Svjedoci smo velikog broja poticajnih programa kroz koje se dodjeljuju grant sredstva, a za koja jednostavno nema dovoljno interesa od strane potencijalnih poduzetnika. Potrebno je, stoga, istovremeno raditi na osposobljavanju nove generacije poduzetnika te kreiranju kvalitetnijeg poslovnog ambijenta koji će im omogućiti uspješan rad”, kazao je Arifagić.
Nastavni predmet predviđa da se na početku slušanja formiraju grupe do pet učenika/ca koji će zajedno raditi i razvijati poslovnu ideju i poslovni plan. Učenici će se upoznati i sa tehnikama uspješne prezentacije kao sastavnim dijelom preduzetničkog ponašanja, kako bi unaprijedili prezentacijske vještine i stavove prilikom predstavljanja svoje poslovne ideje.
Na osnovu izmjene Nastavnog plana i programa za ovu školsku godinu, utvrditi će se model za uvođenje predmeta Preduzetništvo i u ostale srednje škole za stručno obrazovanje i obuku. Namjera Ministarstva je da u narednoj školskoj godini omogući učenicima ostalih srednjih škola sticanje vještina i znanja iz oblasti preduzetništva.