Kanton Sarajevo: Javni poziv za isplatu dijela martovskih plata onima kojima je rad zabranjen

0
1541
Draško Jeličić, ministar privrede Kantona Sarajevo

Na osnovu Odluke Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo privrede KS objavilo je javni poziv za dodjelu budžetskih sredstava za isplatu dijela plate za mjesec mart 2020. godine.
Kako je istakao kantonalni ministar privrede Draško Jeličić, ovom odlukom se pozivaju pravna i fizička lica, čija je djelatnost zabranjena naredbama štabova civilne zaštite, da se prijave na ovaj javni poziv kako bi im se obezbijedila sredstva za isplatu dijela plate za mjesec mart, u zavisnosti od trajanja perioda zabrane djelatnosti.
Prijavu na ovaj poziv mogu podnijeti samo ona pravna i fizička lica koja imaju sjedište na području Kantona Sarajevo, a koja ispunjavaju sljedeće uvjete:
– da im je zabranjeno obavljanje djelatnosti naredbama štabova civilne zaštite (lista djelatnosti biće objavljena uz javni poziv),
– da ispunjavaju obaveze po osnovu javnih prihoda, odnosno da su ih izvršili sa 31.12.2019. godine, te
– da su zadržali broj prijavljenih radnika na dan 31. mart 2020. u odnosu na februar ove godine.
Zahtjev sa obrascem se podnosi samo za one zaposlenike koji su prijavljeni sa mjestom rada na području Kantona Sarajevo.
Zbog podignutih mjera zaštite ljudi radi pandemije koronavirusa, ovjeren i potpisan zahtjev se treba dostaviti Ministarstvu privrede KS elektronskim putem, na e-mail adrese prema sjedištu firme po općinama.
Javni poziv bit će dostupan na web stranici Ministarstva privrede KS, sa e-mail adresama po općinama i uputama za popunjavanje obrazaca. Obrasci se mogu se poslati i poštom, osim elektronskim putem.

Link za prijavu možete vidjeti OVDJE