Kanton Sarajevo od sredstava MMF-a očekuje oko 37 miliona KM

Omogućena isplata plata za oko 12.000 uposlenika u više od 3.800 privrednih subjekata u Kantonu Sarajevo

0
432
Ministri u Vladi Kantona Sarajevo: Jasmin Halebić i Draško Jeličić

Povodom aktivnosti poduzetih u provedbi Javnog poziva za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne neto plate, za mjesece april i maj 2020. godine, ministar finansija Jasmin Halebić i ministar privrede Draško Jeličić kazali su da je Kanton Sarajevo i prije raspodjele sredstava Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) objavio ove pozive.
Ministar Halebić je podsjetio kako je na jučerašnjoj sjednici Vlada FBiH donesena Odluka o utvrđivanju kriterijuma raspodjele sredstava sa pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima. Riječ je o sredstvima iz aranžmana sa MMF-om, u iznosu od 200 miliona KM, koja će kantonima pomoći u sanaciji stanja uzrokovanog pandemijom koronavirusa. Kriterij raspodjele novca biće broj stanovnika u kantonima, s tim da će Bosansko-podrinjski i Posavski kanton dobiti dvostruki iznos sredstava, zbog malog broja stanovnika.
Ministar Halebić kazao je da Kanton Sarajevo očekuje oko 37 miliona KM sredstava, koja će biti namijenjena privrednim subjektima.
“Ministarstvo finansija će iz ovih sredstava implementirati kreditno-garantni fond koji je najavljen usvajanjem Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i uštedama u KS. Kriterij će biti utvrđeni od strane Vlade KS, koja će odrediti način finansiranja i upravljanja ovim fondom. Sredstva će biti povoljna za privredne subjekte koji će na taj način dodatno stabilizirati svoje finansiranje”, naglasio je ministar Halebić.
Osim toga, donesena je i odluka o kriterijumima za raspodjelu dodatnih 30 miliona KM prema općinama u FBiH koja se implementiraju iz Budžeta FBiH. Svakoj općini u FBiH će biti doznačeno po 125.000 KM, što ukupno čini 10 miliona KM, dok će preostalih 20 miliona KM biti distribuirano prema javnom pozivu za finansiranje projekata i inicijativa.
Kanton Sarajevo pozdravlja ove odluke koje stižu u pravo vrijeme jer su preduslov za operativnu realizaciju sredstava MMF-a za kantone, a što će omogućiti sufinansiranje isplate plata za mjesece april i maj tekuće godine za oko 12.000 uposlenika u više od 3.800 privrednih subjekata, koji su pogođeni pandemijom koronavirusa i koji su već aplicirali na javni poziv za ovu svrhu.
Za implementaciju mjera za finansiranje dijela minimalne neto plate u FBiH za mjesece april i maj, kako je istakao ministar Jeličić, nije se čekalo da dođu planirana sredstva od FBiH. Ona su planirana u Budžetu KS za ovu godinu i po tom osnovu Ministarstvo privrede je raspisalo Javni poziv za dodjelu sredstava za isplatu dijela plate radnika i pravnih lica za april i maj, a koji su zbog pandemije koronavirusa ostali bez svojih plata.
“Na ovaj javni poziv, koji je zatvoren 15. juna, stiglo je 3.087 prijava privrednih subjekata. Do sada su obrađene 2.533 prijave, što je oko 82 posto od prispjelih. Procijenili smo i, prema našem prvom filteru, da oko 1.600 aplikanata ispunjava uvjete za dobijanje ovih sredstava”, kazao je ministar Jeličić.
Očekuje kako će implementacija spomenutih sredstava FBiH prema Kantonu Sarajevo doći brzo, čime će pomenuta sredstva postati operativna.
Na prijedlog Ministarstva privrede KS, ovom javnom pozivu se priključilo šest općina na način da fizička lica, odnosno samostalne privrednike koji su registrovali svoju djelatnost u tim općinama po istom principu pozovu svojim javnim pozivom da se prijave i ostvare pravo na ovaj dio plaće za mjesece april i maj. To su učinile općine: Novi Grad, Trnovo, Ilijaš, Hadžići, Vogošća i Ilidža.
“U narednim danima očekujemo objavljivanje sličnog javnog poziva i u općinama Centar i Novo Sarajevo. Općina Stari Grad je ovo pitanje rješavala na način koji je usvojen na njihovom vijeću”, najavio je ministar Jeličić.