Kanton Sarajevo po prvi put kroz poticaje podržava filmsku produkciju

0
255
Ovogodišnji tansfer za kinematografiju iznosi 3,46 miliona KM

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Uredbu o vrstama, visini i načinu korištenja sredstava iz Budžeta KS za filmsku produkciju, koja omogućava da se, po prvi put, kroz poticaje finansira filmska industrija u Kantonu Sarajevo.
Cilj je stvaranje povoljnih uslova za razvoj struke i projekata iz područja filmske djelatnosti, kao i promocije kulturnih, proizvodnih i uslužnih potencijala Kantona Sarajevo, kao produkcijske lokacije.
“Donošenjem ove Uredbe omogućava se obezbjeđenje poticaja za filmsko stvaralaštvo, pomoć da filmski producenti, uz saradnju sa filmskim stvaraocima-režiserima, scenaristima, filmskim glumcima i svim drugim filmskim umjetnicima i saradnicima koji učestvuju u stvaranju filma nastave razvoj filmske industrije na ovim prostorima, koja čini ovu zemlju prepoznatljivom po svojim uspjesima u svijetu filma”, istakao je ministar kulture i sporta KS Samir Avdić.
Poticaji će se dodjeljivati na osnovu javnog poziva i uz propisane uslove, kao bespovratna sredstva u iznosu 30% prihvatljivih i opravdanih troškova utrošenih za proizvodnju audiovizuelnog djela na teritoriji Kantona Sarajevo, u skladu sa izvještajem ovlaštene revizorske kuće.
“Poticaji za pojedinačno audiovizuelno djelo ne mogu iznositi više od 600.000 KM, osim u slučaju djela koje je od posebnog značaja i interesa za Kanton Sarajevo i zbog toga je predmet posebne odluke o maksimalnim prihvatljivim troškovima. Ministarstvo će isplatiti odobreni iznos poticajnih sredstava nakon završene proizvodnje audiovizuelnog djela, ako su ispunjene sve propisane obaveze”, dodao je ministar Avdić.
Cjelokupan tekst Uredbe, sa svim odredbama za ostvarivanje poticaja, bit će objavljen naredne sedmice u Službenim novinama Kantona Sarajevo.
Neovisno od ovih poticaja, resorno ministarstvo će nastaviti sufinansirati i filmske projekte odabrane kroz javne pozive svake budžetske godine.