Kanton Sarajevo: Počinje isplata socijalnih davanja za mart

0
1114
Za isplatu socijalnih naknada osigurano oko 954 hiljade KM

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo saopćilo je da danas počinje isplata socijalnih davanja za mjesec mart.
Resorno ministarstvo je za ovu namjenu korisnicima na račune u bankama uplatilo sredstva u iznosu od 953.790,57 KM.
Pomenuta sredstva su izdvojena za 4.163 korisnika: stalne novčane pomoći, novčane naknade za pomoć i njegu od strane druge osobe, jednokratne pomoći, izuzetne pomoći, naknade za smještaj u drugu porodicu, kao i za smještaj u ustanove socijalne zaštite, naknade za zdravstvenu zaštitu, naknade za osposobljavanje za život i rad i refundaciju ljekarskih pregleda.