Kanton Sarajevo: Projekcije pada prihoda u 2021. godini za 20 posto

Ukupno planirani prihodi Kantona Sarajevo za 2021. godinu iznose 795,42 miliona KM ili 20,1% manje u odnosu na Budžet KS za 2020. godinu

0
590
Zatvoren javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenih pitanja mladih u KS

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Dokument okvirnog budžeta Kantona Sarajevo za period 2021-2023. godina (DOB), koji je izradilo Ministarstvo finansija. Ovo je ključni strateški dokument čiji je cilj osigurati povezanost između prioritetnih politika Vlade KS i načina raspodjele budžetskih sredstava.
Prema ovom dokumentu, ukupno planirani prihodi KS za 2021. godinu iznose 795.420.595 KM ili 20,10% manje u odnosu na Budžet KS za 2020. godinu.
“Usljed globalne pandemije koronavirusa, doći će do značajnog smanjenja najvećih javnih prihoda u Budžetu Kantona Sarajevo i to smanjenja prihoda od poreza na dobit za 57.412.009 KM u odnosu na 2020. godinu, prihoda od poreza na ‬dohodak za 45.763.952 KM, kao i prihoda od indirektnih poreza koji pripadaju Kantonu Sarajevu”, navedeno je u DOB-u.
Planirani prihodi Kantona Sarajevo za 2022. godinu projicirani su u iznosu od 827.836.391 KM, a za 2023. godinu u iznosu od 839.581.978 KM, čime se predviđa oporavak ekonomije u KS.
Kada je riječ o rashodima, planirani nivo rashoda za 2021. je veći za 85,7 miliona KM (881.140.908 KM) u odnosu na projicirani fiskalni kapacitet Kantona Sarajevo za 2021.
S obzirom na situaciju izazvanu pandemijom, te neizvjesnost u pogledu toka i dužne njenog trajanja, kao i efekata koje će imati na globalnu i domaću ekonomiju, veoma je izazovno razmatrati osnovne pokazatelje ekonomske i fiskalne politike kao i pretpostavke društvenog i privrednog razvoja za naredni period, istaknuto je.
Vlada KS odlučno djeluje, u skladu sa raspoloživim mogućnostima, na ublažavanju negativnih posljedica pandemije i sprečavanja, odnosno zaustavljanja pada stope ekonomskog rasta.