Kanton Sarajevo sa 105.000 KM sufinansira projekte za mlade

0
373
Ministrica Nikoilić potpisala je ugovore sa dobitnicima sredstava po Javnom pozivu

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof. dr. Aleksandra Nikolić potpisala je danas ugovore sa dobitnicima sredstava po Javnom pozivu za ‘Sufinansiranje projekata za mlade udruženja/neprofitnih organizacija i projekata/programa studentskih organizacija iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu’.
Ukupno 105.000 KM iz Budžeta za ovu godinu bit će raspoređeno za sufinansiranje 51 projekta u čijem su fokusu mladi ljudi.
“Kroz ove projekte proširiće se znanja mladih o različitim interesantnim temama iz svijeta nauke, obrazovanja, zdravstvene zaštite, kulture, programiranja, umjetnosti i sporta. Također, određeni broj projekata se direktno tiče i nastoji unaprijediti položaj mladih sa teškoćama u razvoju u Kantonu Sarajevo”, kazala je ministrica Nikolić.
Istakla je da je ovo samo jedan od načina da se institucionalno odgovori na potrebe i probleme mladih, a koji su definisani Stategijom prema mladima Kantona Sarajevo za period 2019-2023. godina.
Među odobrenim projektima koji su dobili finansijsku podršku, 30 je iz oblasti kulture i sporta, 12 iz oblasti obrazovanja i nauke, dva su iz oblasti socijalne brige, jedan iz domena zdravstvene zaštite, dva se odnose na aktivizam, te četiri na sigurnost mladih.