Kanton Sarajevo: Traži se normativno regulisanje korištenja romobila

0
684
Sve više zabrana za električne romobile u javnom prevozu u evropskim gradovima

Nakon dužeg zastoja u radu, jučer je održana konstituirajuća sjednica novoimenovanih članova Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo, kojom je predsjedavao ministar saobraćaja KS Adi Kalem.
Ministar Kalem je problematizirao pojavu romobila u Kantonu Sarajevo, te istakao potrebu njihovog normativnog regulisanja, kako sa aspekta njihovog korištenja i sigurnosti, tako i kretanja po javno prometnim površinama unutar Kantona.
Potcrtao je da je pojava i korištenje romobila naročito bitna za Sarajevo, jer se oni procentualno najviše koriste u našem glavnom gradu. S tim u vezi, pokrenuo je incijativu da članovi Vijeća iz reda izabranih stručnjaka izvrše analizu trenutnog stanja saobraćaja romobila, kako sa aspekta njihovog broja koji trenutno saobraća u Sarajevu, tako i u smislu njihove eksploatacije i uticaja na sigurnost preostalih učesnika u saobraćaja – pješaka, biciklista, djece, kolskog saobraćaja…
Od njih je zatražio i da predlože odgovarajuća normativna rješenja, te da ih u konačnici upute prema nadležnom Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, koji je donosilac Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, kako bi ih razmotrili i uvrstili u određene zakonske i podzakonske okvire.

Održana konstituirajuća sjednica Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u KS

Sjednici Vijeća za sigurnost saobraćaja na cestama u Kantonu Sarajevo su prisustvovali i ministrica komunalne privrede i infrastrukture Nihada Glamoč, te ovlašteni predstavnici resornih ministarstava Vlade KS, kao i izabrani članovi savjeta iz reda stručnih lica iz oblasti sigurnosti saobraćaja.
Ministrica Glamoč je predložila incijativu da se izvrši analiza svih podzakonskih akata koji se odnose na tehničke uslove koji moraju ispunjavati CNG motorna vozila prilikom uvoza i registracije. Naglasila je potrebu da se oni obavezno usklade sa Evropskim direktivama koje tretiraju ovu oblast, a sve u cilju provođenja brže procedure registracije ovih motornih vozila.