Kanton Sarajevo: Za zapošljavanje medicinskog i nemedicinskog kadra 2,4 miliona KM

0
478
Skupština Kantona Sarajevo usvojila Finansijski plan Službe za zapošljavanje KS

Javna ustanova Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo danas je uputila resornom ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS prijedlog Programa mjera za zapošljavanje medicinskog i nemedicinskog kadra koji se nalazi na evidenciji nezaposlenih, za rad i angažman u zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo.
Prijedlogom Programa je predviđeno moguće zapošljavanje do 300 nezaposlenih osoba i to 200 osoba sa VSS i VŠS, te 100 nezaposlenih osoba NK, PK, KV ili SSS, medicinskog i nemedicinskog stručnog obrazovanja. Služba bi osigurala sredstva u iznosu od 2,4 miliona KM za provedbu programa zapošljavanja medicinskog i nemedicinskog stručnog kadra, koji bi bio od pomoći u radu svim zdravstvenim ustanovama u novonastaloj situaciji uzrokovanoj koronavirusom.
Služba će zdravstvenim ustanovama koje budu obuhvaćene programom mjesečno refundirati sredstva do 6 mjeseci za angažman svake nezaposlene osobe po navedenom programu za zapošljavanje.
Ovaj programa mjera je, navodi se, rezultat prijedloga Službe za zapošljavanje koji je upućen 16. marta Kriznom štabu ministarstva zdravstva KS, Vladi KS, Ministarstvu zdravstva KS i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS u cilju pomoći u radu zdravstvenim ustanovama u novonastaloj situaciji i proglašenja prirodne i druge nesreće uzrokovane epidemijom koronavirusom.
Predloženi Programa mjera je neophodno donijeti po hitnom postupku, a prvobitno treba biti razmatran u skladu sa propisima od strane Radne grupe za izradu programa mjera podsticaja zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo za 2020. godinu i usvojen od Vlade Kantona Sarajevo, navodi se u saopćenju.