Kantoni u FBiH će od novca MMF-a dobiti 200 miliona KM

0
312
Uplaćeno 1,28 miliona KM za 4.209 korisnika stalne novčane pomoći

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava iz aranžmana s MMF-om, utvrđenih Budžetom FBiH za 2021. godinu. Riječ je o iznosu od 200 miliona KM na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona za provođenje strukturalnih reformi.
Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine, uz primjenu pondera dva za Posavski kanton i Bosansko-podrinjski kanton.
Vlada FBiH će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava koje će doznačiti pojedinim kantonima, dinamiku doznačavanja, te način izvještavanja o utrošenim sredstvima.