Kantonima naređeno uvođenje restriktivnijih epidemioloških mjera

0
479
Covid-19: Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 21 slučaj na 100.000 stanovnika

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u FBiH na dan 6.9.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka. Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 9.9.2021. godine.
Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini. Danas je zaključeno i da Vlada FBiH, s obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju, traži od kantona pojačan nadzor nad primjenom epidemioloških mjera.
U informaciji Kriznog štaba FMZ-a je navedeno da je u 35. sedmici, u odnosu na prethodnu, zabilježen rast svih indikatora, a najviše broja smrtnih slučajeva, hospitaliziranih i pacijenata na respiratoru.