Kapidžić: Visina Kongresnog centra u Novom Gradu mora se smanjiti

Radi provođenja Studije o urbanim ventilacionim koridorima u KS, najavljene izmjene 14 općinskih planova, tri zakona i veliki broj podzakonskih akata

0
673
Faruk Kapidžić, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Faruk Kapidžić upoznao je danas javnost sa detaljima provođenja Studije o urbanim ventilacionim koridorima i uticaju visokih zgrada u KS.
Studiju je ranije usvojila Vlada KS, a Skupština je naložila resornom ministarstvu i Zavodu za planiranje razvoja KS da studiju provedu kroz regulacione planove.
Kapidžić je najavio izmjene i podzakonskih akata, posebno onih koji se odnose na planove upravljanja zaštićenim područjima.
“Već smo na Vladi donijeli plan upravljanja ‘Bentbašom’, donijet ćemo vrlo brzo plan upravljanja ‘Vrelom Bosne’, ‘Trebevićem’, ‘Bijambarama’, što je ustvari uslov za dalje adekvatno planiranje ovih prostora. Pored ovoga, izmjeni će podlijegati i čitav niz drugih podzakonskih akata”, rekao je Kapidžić.
Istakao je kako je u javnosti najviše nesporazuma izazvala upravo provedba pomenute Studije, za koju je Vlada donijela Odluku o privremenim mjerama zaštite ventilacionih koridora u KS, a Ministarstvo, na bazi te odluke, dalo instrukciju opštinama koje regulacione planove trebaju mijenjati i na koji način.
Naglasio je da općinska vijeća moraju pokrenuti izmjene sljedećih 14 planova: ‘Ćobanija’, Gradski centar ‘Marijin Dvor’, Kvadrant A i ‘Zetra’ u Općini Centar, ‘Kovačići’ i Kvadrant 3, Kvadrant C-1 i Urbanistički projekt ‘Bosna-auto” na Grbavici 2 u Novom Sarajevu, ‘Alipašin Most 7’, ‘Otoka Meandar’, Most 2 i 3 i izmjenu Urbanističkog projekta ‘Kongresni centar’ u Novom Gradu, te regulacionog plan ‘Stup Nukleus’ na Ilidži.

Kongresni centar Sarajeva gradit će se u blizini Općine Novi Grad

Kapidžić je posebnu pažnju obratio na planiranu izgradnju Kongresnog centra u Općini Novi Grad, za koji je oglašena prodaja zemljišta ovih dana, a čiji plan se mora izmijeniti, jer se i visinom i koeficijentom izgrađenosti daleko prelaze parametri koje predviđa ova studija.
“Ova prodaja se može nastaviti, ali se plan mora izmijeniti”, naglasio je Kapidžić, te dodao kako našem gradu treba jedan ovakav kongresni centar i dvorana, ali se on mora graditi u skladu sa ovom studijom.
Istakao je i kako ove aktivnosti podrazumijevaju najdirektnije spašavanje urbanog dijela grada i zelenih površina, njihovo novo formiranje, kao i smanjivanje nevjerovatne izgradnje s kojom bismo se u narednih 10 godina pretvorili u jedno veliko naselje, kao što je Tibra.