Kapital Mercatora smanjen 36 miliona eura za pokrivanje gubitka iz 2020.

0
382
Mercator Grupa poboljšala svoje poslovne rezultate u prvih devet mjeseci ove godine

Na redovnoj skupštini dioničari Mercatora upoznali su se sa izvještajem o poslovanju kompanije u 2020. godini, potvrdili rad Uprave i Nadzornog odbora te usvojili izmjene i dopune Statuta i odluke o pokrivanju neto gubitka i pojednostavljenom smanjenju osnovnog kapitala.
“Uprkos vrlo zahtjevnim uslovima poslovanja, Mercator je ostvario niz ključnih strateških ciljeva u 2020. godini. Uspjeli smo povećati prihode i smanjiti zaduženost, istovremeno osiguravajući nesmetano snabdijevanje stanovništva osnovnim potrepštinama, osiguravajući konkurentne cijene i prilagođavajući se potrebama kupaca tokom trajanja pandemije, stoga možemo reći da je poslovanje Grupe Mercator u 2020. godini bilo uspješno”, rekao je Tomislav Čizmić, predsjednik Uprave Mercatora.
Dioničari su dali razrješnicu Nadzornom odboru i Upravi za finansijsku 2020. godinu i glasali da se neto gubitak finansijske godine reprogramira na djelimično pokriće pozitivnom zadržanom dobiti od 16,3 miliona eura, kao i smanjenjem osnovnog kapitala za 36 miliona eura za pokrivanje neto gubitka za finansijsku 2020. godinu.
Na gubitak Mercatora u prethodnoj godini najviše su uticali faktori koji nisu povezani sa osnovnom djelatnošću, odnosno umanjenja vrijednosti ulaganja u podružnice i revalorizacija nekretnina. Prošle godine je Poslovni sistem Mercator ostvario 2,1% više prihoda od prodaje nego 2019, dok je trgovina na malo, koja je osnovna djelatnost, zabilježila rast prihoda od 5,1%. Poboljšanje poslovanja rezultat je inicijative Operativnog plana za efikasno poslovanje (ValueCreation Plan) u poslovnoj strategiji.
Dioničari su takođe glasali i o nekim drugim izmjenama i dopunama Statuta kompanije, uključujući odredbu koja omogućava dioničarima da prisustvuju Skupštini i glasaju prije ili elektronskim putem bez fizičkog prisustva na Skupštini (elektronska skupština).