Katastarske agencije Zapadnog Balkana potpisale memorandum o saradnji

0
611
U Neumu održana 12. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka

U Neumu je od 4. do 6. septembra, u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, održana redovna 12. Regionalna konferencija o katastru i infrastrukturi prostornih podataka.
Tema ovogodišnje konferencije je bila uloga katastarskih i kartografskih agencija u procesu uspostave i provedbe Infrastrukture prostornih podataka, a okupila je direktore deset katastarskih agencija Zapadnog Balkana sa suradnicima, predstavnike donatora (SIDA, JICA), Svjetske banke, geodetskih uprava Švedske, Norveške i Nizozemske, Eurogeographicsa, UNGGIM, CLGE i druge.
Na početku Konferencije prisutne je pozdravio direktor Federalne uprave Željko Obradović, a učesnicima su se obratili i predsjednik Eurogeographicsa Colin Bray, načelnik Općine Neum Živko Matuško, predstojnik Ureda premijera Hercegovačko-neretvanskog kantona Veselko Čerkez. Konferenciju je, uime Vlade FBiH, svečano otvorila pomoćnica federalnog ministra prostornog uređenja Hanka Mušinbegović.
Direktor Obradović ocijenio je da je ovo jedna od najuspješnijih regionalnih konferencija koje se održavaju godišnje, počevši od 2008. Organizirana je po uzoru na slične konferencije u skandinavskim zemaljama.
“Ovim okupljanjem skrenuli smo pozornost svih razina i subjekata koji se bave prostornim podacima. Ovogodišnji gosti su nam bili i čelnici Eurogeographicsa, najjače organizacije u Europi koja okuplja sve geodetske i agencije koje se bave prostornim podacima. Ono što čini ovu konferenciju zanimljivim je da su svi direktori agencija iz regije prezentirali svoje aktivnosti na polju evidencije nekretnina i strukture prostornih podataka. Sigurni i pouzdani podaci o nekretninama su osnovica za, općenito, gospodarstvo u jednom društvu“, naglasio je Željko Obradović.
Inače, u tri sesije prezentacije su održali predstavnici katastarskih i kartografskih agencija, te međunarodnih organizacija i projekata prezentacije.
Također, održan je niz sastanaka s predstavnicima donatora i međunarodnih asocijacija.
U okviru Konferencije su predstavnici deset katastarskih i kartografskih agencija zapadnog Balkana potpisali Memeorandum o razumijevanju i suradnji u području katastra, topografske izmjere i kartografije, geodetskih mreža i infrastrukture prostornih podataka.
U tom cilju bit će utemeljen stalni tehnički odbor čiji je Poslovnik o radu je sastavni dio Memoranduma. Agencije potpisnice će imenovati odgovorne osobe zadužene za provedbu odredaba Memoranduma.
Naredna Regionalna konferencija bit će održana 2020. godine u Sloveniji, u organizaciji Geodetske uprave Slovenije, sapćeno je iz Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.