KCUS: Instalirani novi aparati za patohistološke nalaze

0
360
U toku je edukacija kadra za korištenje aparata za patohistološke nalaze

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, u OJ Klinička patologija, citologija i humana genetika, instalirani su novi aparati za imunohistohemijsko bojenje koji će omogućiti značajno brže patohistološke nalaze uz visoku tačnost tehnologije.
Kako kaže direktorica dijagnostičkih disciplina KCUS prof. dr. Sandra Vegar Zubović, u toku je edukacija kadra za korištenje aparata koji, uz već postojeći Ventana, imaju za svrhu ubrzati proces imunohistohemije kao i unaprijediti kvalitet imunohistohemijske dijagnostike.
“U OJ Klinička patologija i citologija uz rutinske, obavljaju i složene dijagnostičke metode u patološkoj i citološkoj analizi, uz pružanje usluga iz histohemije, imunohistohemije, protočne citometrije, brojnih metoda citogenetike i molekularne patologije (FISH i PCR tehnike). Radi se o aparatima autostainer LINK 48 Agilent – Dako koji omogućavaju optimalno bojenje i prezentaciju na samom staklu koristeći širok spektar antitijela različitih proizvođača (široki spektar obuhvata preko 200 antitijela)”, rekla je prof. dr. Vegar Zubović.
Dodala je da je ta oprema smještena u novi prostor posebno pripremljen za obavljanje tih usluga.
Iz OJ Klinička patologija, citologija i humana genetika napomenuli su da će moći koristiti automatsko bojenje različitih PD-L1 klonova i analizu njihove ekspresije na različitim uzorcima tumora pluća, dojke, mokraćnog mjehura i želuca.

Nabavkom novih aparata moći će uraditi veći broj patohistoloških analiza za bolesnike

Prema riječima generalne direktorice KCUS prof. dr. Sebije Izetbegović, nabavkom tih savremenih aparata omogućene su kvalitetnije i brže zdravstvene usluge pacijentima u BiH.
“Novi uređaji neophodni su da bi bio proširen spektar usluga i uvedeno više procedura. Nabavkom novih aparata u mogućnosti smo uraditi veći broj patohistoloških analiza za bolesnike. Nabavka dijagnostičke i terapijske opreme u KCUS vrši se shodno Planu i listi prioriteta”, poručila je prof. dr. Izetbegović, saopćeno je iz press-službe KCUS.