KIB banka izašla iz gubitka, dobit na polugodištu 494 hiljade KM

0
642
Aktiva KIB banke na kraju juna 2021. godine porasla je za 4,9%, na 114,8 miliona KM

Komercijalno-investiciona banka (KIB) d.d. Velika Kladuša poslovala je u prvih šest mjeseci 2021. godine s neto dobiti od 494 hiljade KM što je solidan uspjeh ako se ima vidu da je ovaj osiguravatelj na kraju prvog polugodišta lani imao gubitak od 474 hiljade KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Ovaj pozitivan finansijski rezultat poslovanja KIB-a je najvećim dijelom doprinijela naplata otpisanih kredita od jednog bivšeg korisnika, ostvarena prodajom kolaterala ostvarenim sudskim putem, saopćeno je iz Komercijalno-investicione banke dodajući da na poslovanje Banke još uvijek utiču posljedice izazvane covid virusom.
Iako je KIB banka u prvom polugodištu 2021 imala pad neto prihoda od kamata (-7,1%), na 1,01 milion sa 1,09 miliona KM iz juna 2020. godine, u istom obračunskom periodu neto prihodi banke od naknada i provizija porasli su za 10,4 posto, na 1,33 miliona sa 1,21 milion KM.
Prema podacima iz finansijskog izvještaja, poslovna aktiva KIB banke na kraju juna 2021. godine porasla je za 4,9 posto, na 114,82 miliona sa 109,45 miliona KM s kraja 2020. godine.
U istom periodu porastao je i ukupan kapital KIB banke za 1,7 posto, na 29,91 milion sa 29,42 miliona KM s kraja 2020. godine.
Komercijalno-investiciona banka je na kraju juna 2021. imala 82 zaposlena, ili jednog radnika više nego na polugodištu lani.