KIB banka poslovala u 2017. s neto dobiti od 1,4 miliona KM

0
1608
Neto dobit KIB banke na polugodištu iznosila miliona KM

Komercijalno-investiciona banka (KIB) d.d. Velika Kladuša ostvarila je na kraju 2017. godine neto dobit od blizu 1,42 miliona KM što je blagi pad u odnosu na godinu ranije kada je neto dobit iznosila nešto više od 1,42 milion KM, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba iz godišnjeg finansijskog izvještaja ove banke.
Neto prihodi banke od kamata porasli su 7,6 posto i iznosili su blizu 2,48 miliona KM u odnosu na 2,30 miliona iz 2016. godine, dok su neto prihodi od naknada i provizija smanjeni za 3,4 posto, na 3,06 miliona sa blizu 3,17 miliona KM iz 2016. godine.
Ukupna aktiva KIB banke na kraju 2017. iznosila je oko 107,28 miliona KM i za 8,3 posto je viša u odnosu na nešto više od 99,03 miliona KM s kraja 2016. godine.
Ukupan kapital banke na godišnjem nivou je povećan za 5,6 posto, na blizu 26,82 miliona KM sa 25,40 miliona KM koliko je iznosio godinu ranije, podaci su iz godišnjeg poslovnog izvještaja KIB banke objavljenog na Sarajevskoj berzi.
KIB banka je na kraju 2017. imala 76 uposlenih što je za jednog radnika manje nego godinu ranije.