Komentar Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH

0
2914
Privredna štampa objavila 'Komentar Zakona o PIO FBiH'

Komentar Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, autora Mr.sc. Kenana Spahića objavljen je, u izdanju Privredne štampe d.o.o. Sarajevo. Knjiga je prvo i cjelovito djelo ove vrste u BiH, imajući u vidu da je dosadašnja domaća teorija i praksa funkcionisala bez ijednog priručnika i komentara iz ove oblasti.
Recenzenti knjige su prof.dr. Jasminka Gradaščević-Sijerčić, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Predrag Krsmanović, predsjednik Upravnog odjeljenja Kantonalnog suda u Tuzli.
“Osnovna namjera prilikom stvaranja knjige bila je da se poslenicima prava pruže objašnjenja svih zakonskih odredaba, te na taj način omogući lakša primjena novog (reformisanog) penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH“, izjavio je Mr. sc. Spahić.
Podijeljen u četiri dijela, Komentar sadrži objašnjenja svih zakonskih odredaba novog penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH.
U prvom dijelu date su osnovne napomene i predstavljen opšti kontekst reforme penzijskog sistema u Federaciji BiH, te izneseni vrlo ozbiljni i argumentovani razlozi za donošenje novog Zakona o PIO (Službene novine Federacije BiH, br. 13/18). Drugi dio, osim razloga za donošenje Zakona, ukazuje na njegove najbitnije novine i osnovna načela. U trećem dijelu opisana je procedura usvajanja Zakona, te najvažniji segmenti i rezultati javne rasprave koja je vođena prije njegovog usvajanja. Četvrti dio donosi pregled svih članova Zakona, uz stručan i opširan komentar za svaki član, te ukazuje na relevantnu sudsku praksu bitnu za bolje razumijevanje i pravilnu primjenu pojedinih članova Zakona.