Komora BiH pripremila Kalendar sajmova i manifestacija u 2020.

0
1247
U Kalendaru sajmova za 2020. se nalazi 58 događaja koji će biti održani u 20 gradova BiH

Vanjskotrgovinska komora (VTK) BiH, u saradnji sa Grupacijom organizatora sajmova u BiH, kao i prethodnih godina, pripremila je Kalendar međunarodnih, regionalnih i lokalnih sajmova, konferencija, kongresa, festivala i ostalih manifestacija u Bosni i Hercegovini koji će biti održani tokom 2020. godine.
Kad su s pitanju prijave za kalendar, dostavljeno je 58 prijava, od kojih se 31 događaj odnosi na međunarodne sajmove, dok se ostalih 27 događaja odnosi na regionalne ili domaće sajmove i festivale, odnosno na međunarodne i domaće konferencije.
Prema dostavljenim prijavama, u kalendaru se nalazi 58 događaja koji će biti održani u 20 gradova Bosne i Hercegovine.

Kalendar sajmova i manifestacija u BiH 2020 možete preuzeti ovdje