Komora BiH traži od vlasti hitne mjere za podršku privredi

0
588
Vanjskotrgovinska komora BiH uputila novi zahtjev nadležnim bh. institucijama

Zbog vrlo otežanog vanjskotrgovinskog prometa privrednika s teritorije Bosne i Hercegovine, vezano za koronavirus (COVID-19), Vanjskotrgovinska komora BiH apeluje na sve nadležne institucije da se što hitnije uspostave tzv. krizni štabovi koji bi se fokusirali na probleme s kojima se suočavaju privrednici u našoj zemlji, a koji zahtijevaju koordinirane i efikasne mjere.
Iz VTK BiH upozoravaju da su dosadašnji krizni štabovi individualni i nekoordinirani, te da malo ili nikako uključuju eksperte iz privrede.
VTK BiH raspolaže informacijama da kompanije angažirane na poslovima vanjskotrgovinskog prometa (kako roba tako i usluga) imaju višestruke izazove pred sobom: vrlo otežan lanac snabdijevanja, ugrožen izvoz, a samim tim i likvidnost vezanu za naplatu od inozemnih partnera, te je u pojedinim sektorima proizvodnja već počela da se svodi na minimum.
Obzirom da je trenutno teško izvršiti procjenu nastalih šteta ili eventualnih budućih problema, VTK BiH je u cilju prevazilaženja problema informiranosti napravila široki informativni blok s vrlo aktualnim i trenutno dostupnim informacijama za prijevoznike i sve ostale poduzetnike (www.komorabih.ba).
Prateći dosadašnja iskustva zemalja u okruženju koje su pogođene COVID-19 virusom, a koje se većim dijelom sastoje od: zdravstvene zaštite uposlenika, uspostavi sistema direktnog izvještavanja kontakt tačaka ili kriznih štabova o problemima nastalih u njihovom poslovanju i na terenu, stabiliziranja lanaca snabdijevanja po modelu osiguravanja koridora za tranzit i transport roba vezanih za snabdijevanje repromaterijalima, kao i izvoz već naručenih roba, rad na adekvatnom marketinškom odnosu prema kupcima prema očekivanim zahtjevima potrošača (potrebe za određenim robama).
Nadalje, treba uključiti i pomoć bankarskog sektora prema privrednicima u BiH, u smislu suspendiranja rata kredita, produženja rokove otplate kredita, rokova plaćanja dugova, te izrade mjera pogodnijih kreditnih linija za privrednike pogođene ovom krizom, odnos domaćeg institucionalnog finansijskog sektora, kako bi se hitno donijele mjere za ublažavanje posljedica nastalih u poslovanju kompanija u vanjskotrgovinskom prometu, kao što su odgođeno plaćanje kredita, poreza, doprinosa, PDV i akciza i slične mjere, uzimajuću u obzir efekat ‘više sile’.
Uzimajući u obzir ozbiljnost situacije u BiH i na globalnom nivou, kao medicinsko-zdravstveni problem s enormnim posljedicama na privredu, finansijsku stabilnost i održivost institucija u BiH, kao i neizvjesnosti trajanja ove situacije, Komora moli da se inicijativa primi kao apel svih privrednika u BiH.
Inicijativa VTK BiH je upućena Vijeću ministara BiH, te državnim ministarstvima vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, prometa i komunikacija, finansija i trezora BiH, te vladi RS, FBiH i Brčko distrikta.