Komorski investicioni forum: Region ulaže u infrastrukturu, a gradi barijere

0
2207
Najavljeno učešće predsjednika regionalnih komora na konferenciji 'Izazov izvoza' u Sarajevu

Upravni odbor Komorskog investicionog foruma (KIF) Zapadnog Balkana zabrinut je činjenicom što region ulaže u infrastrukturu, a gradi barijere.
Nažalost, politička situacija ne dozvoljava poslovnoj zajednici napredak i željno očekivano kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta koji bi doprinio većoj konkurentnosti privreda regiona, istaknuto je u Podgorici na sjednici Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana.
Komorski investicioni forum i privredne komore njegove članice nastavljaju sa svojim aktivnostima i ostaju na putu realizacije zadatih ciljeva i projekata od kojih će benefite imati poslovna zajednica. U narednom periodu prioriteti će biti kreiranje paketa proizvoda i usluga koji će biti koncipirani na način da kompanije u njima prepoznaju svoj interes, a Komorski investicioni forum kao pouzdanog partnera, istaknuto je na 10. sjednici Upravnog odbora na kojoj je razgovarano o aktuelnim pitanjima važnim za dalji rad i funkcioniranje Komorskog investicionog foruma.
U planu je formiranje zajedničkih institucija, zajednički nastup na tržištima, kao i jačanje saradnja sa relevantnim institucijama i organizacijama kako u regionu, tako i u EU, ali i drugim tržištima.
Da je Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana na dobrom putu potvrđuje i činjenica da je partner EBRD, Evropskoj komisiji, RCC, CEFTA Sekretarijatu, GIZ, ADA, kao i partnerskim komorama WKO i DIHK. Sastanku Upravnog odbora prethodio je sastanak mreže nacionalnih koordinatora Komorskog investicionog foruma, kao i sastanak sa predstavnicima CEFTA Sekretarijata i GIZ.
Upravni odbor pozdravlja početak zajedničkog upravljanja graničnim prelazom Tabanovci-Preševo između Republike Srbije i Sjeverne Makedonije od 1. augusta, što će u velikoj mjeri doprinijeti bržem protoku ljudi i robe i očekuje da će isti projekat biti realizovan i u ostalim ekonomijama regiona.
Također, najavljeno je učešće predsjednika komora, članica Komorskog investicionog foruma, na predstojećoj konferenciji ‘Izazov izvoza’ koja se održava 29. augusta u Sarajevu u okviru projekta ‘100 najvećih u BiH’, kao i na ceremoniji dodjele priznanja ‘100 najvećih u BiH’ 18. septembra u Sarajevu.