Konferencija CoMoCoSEE: Podrška zajedničkim regionalnim projektima

0
1012
U Sarajevu održana Ministarska konferencija Vijeća ministara kulture jugiostočne Evrope

U Sarajevu je danas održana ministarska konferencija Vijeća ministara kulture jugoistočne Evrope kojoj su prisustvovali predstavnici 12 zemalja članica platforme, a u okviru predsjedavanja Bosne i Hercegovine tim tijelom.
Ministar civilnih poslova BiH godinu predsjedavanja Vijećem ministara kulture jugoistočne Evrope ocjenio je izuzetno uspješnom.
“BiH je primljena za članicu Komiteta za svjetsku baštinu. Upisali smo naša prva dobra, sarajevsku Hagadu i Rukopisnu zbirku Gazihusrefegove biblioteke u UNESCO međunarodni registar Pamćenje svijeta. Konjičko drvorezbarstvo upisano je na Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva. Prošle godine u Konjcu je održano četvrto Bijenale savremene umjetnosti, u Titovom bunkeru. Cijenimo da je ovo jedan od uspješnih primjera regionalne saradnje imajući u vidu da su do sada zemlje partneri bile Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Turska, Albanija, Austrija, Njemačka, Poljska, Italija, a Bijenale ima pokroviteljstvo UNESCO-a i Vijeća Evrope“, rekao je ministar Osmanović i podsjetio da je upis stećaka na listu svjetske baštine UNESCO-a rezultat inicijative nastale u okviru CoMoCoSEE-a.
Osmanović je najavio podršku nastavku naše regionalne saradnje u oblasti borbe protiv nelegalne trgovine kulturnim dobrima u jugoistočnoj Evropi kao i snažnu podršku radu na zajedničkim regionalnim projektima posebno imajući u vidu mogućnosti koje nam pružaju dostupni fondovi EU, kao što su Kreativna Evropa, Horizont, Evropa za građane i drugi.
Rezultat BiH predsjedavanja Vijećam ministara kulture jugoistočne Evrope je i Deklaracija koja je na ministarskoj konferenciji u Sarajevu jednoglasno usvojena.
Konferencijom u Sarajevu BiH završava svoje predsjedavanje Vijećem ministara kulture jugoistočne Evrope, a predsjedavanje preuzima Republika Bugarska. Bugarski ministar kulture Boil Banov istakao je da će nastavak institucionalnog jačanja platforme biti prioritet bugarskog predsjedavanja i izrazio očekivanje da će Evropska unija podržati rad CoMoCoSEE-a.
Saradnja u okviru Vijeća ministara kulture jugoistočne Evrope uspostavljena je 2004. godine u Mostaru kada su BiH i grad Mostar, tokom svečanosti povodom obnove Starog mosta, bili domaćini prve regionalne ministarske konferencije posvećene kulturnom naslijeđu u jugoistočnoj Evropi. Saradnja se odvija na ministarskom niovu i na ekspertskom nivou, a rezultati su vidljivi kroz brojene realizirane projekte. Sve inicijative i aktivnosti od početka imaju snažnu podršku UNESCO-a, Vijeća Evrope i Evropske unije.