Konferencija Global Business Executive Retreat održat će se 1- 4. jula na Jahorini

0
345
Tema konferencije je: Izazovi i mogućnosti ciljane globalizacije za postpandemijski svijet

Konferencija Global Business Executive Retreat održat že se na Jahorini u periodu od 1-4. jula 2021. godine pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Tema ovogodišnje konferencije Global Business Executive Retreata je: New era – Doing business – Connecting Globaly – East and weat reboot (Izazovi i mogućnosti ciljane globalizacije za postpandemijski svijet).
Global Business Executive Retreat 2021 ima za cilj izgradnju mostova između zapadnog i istočnog dijela svijeta povezivanjem kompanija iz EU, regije zapadne Afrike, zemalja Zaliva (GCC), Kine, Turske, Indije sa kompanijama iz Bosne i Hercegovine i zemalja zapadnog Balkana. Skup će se fokusirati na priliku i globalnu potrebu da se dođe do poslovnih partnera i tržišta u određenim regionima svijeta kako bi se postiglo ponovno uspostavljanje socijalnog i ekonomskog prosperiteta, saopćeno je iz Vanjskotrgovinske komore BiH.

Preliminarni program možete vidjeti ovdje