Konferencija ‘Incijativa 20+5+6’ u Mostaru 4. septembra

0
365
Udruženje poslodavaca u FBiH pozdravlja usvajanje izmjena Zakona o doprinosima

Udruženje poslodavaca Federacije BiH i Večernji list, a pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske komisije u BiH organiziraju konferenciju ‘Incijativa 20+5+6 – Stanje i perspektive ekonomskog razvoja’. Konferencija će se održati 4. septembra u hotelu Mepas u Mostaru, a očekuje se učešće više od 200 biznismena, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti te međunarodnih organizacija prisutnih u našoj zemlji.
‘Inicijativa 20+5+6’ koja će biti u u fokusu Konferencije, predstavlja set prijedloga novih zakona, izmjena i dopuna postojećih zakona te izmjena i dopuna podzakonskih akata, s ciljem rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta.
U okviru Konferencije bit će održana dva panela. Na panelu ‘Zašto je rasterećenje privrede prioritet za rast i razvoj bh. društva?’ govorit će panelisti: Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Miljenko Crnjac, direktor i vlasnik kompanije M.C.I. iz Širokog Brijega, Petar Ćorluka direktor i vlasnik kompanije Violeta Grude, Branimr Muidža, direktor Tvornice cementa Kakanj, Snježana Koepruner, direktorica kompanije GS-TMT Travnik i Adem Hanić, direktor, TMD Group Gradačac. Moderator ovog panela je Marin Ivanišević, vlasnik i direktor računovodstvene kuće Revicon.
‘Sinergija kreatora ekonomskih politika – predstavnika vlasti i poslovne i međunarodne zajednice – u kreiranju povoljnijeg poslovnog ambijenta’naziv je drugog panela. O ovoj temi govorit će panelisti Fadil Novalić, premijer Federacije BiH, Jelka Milićević, ministrica finansija Federacije BiH, Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HNK i Khaldoun Sinno, otpravnik poslova Delegacije Evropske unije u BiH. Moderator drugog panela je Mladen Pandurević, direktor Udruženja poslodavaca FBiH.
Konferencija u Mostaru će na jednom mjestu okupiti poslodavce i predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti te omogućiti da se u direktnom razgovoru dobiju stavovi predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti o zakonskim rješenjima koja je predložilo Udruženje poslodavaca FBiH kroz ‘Inicijatvu 20+5+6’.