Konferencija o implementaciji projekta ‘Dijalog za budućnost’

0
1097
Učesnici konferencije će sumirati rezultate implementacije projekta ‘Dijalog za budućnost’

U Sarajevu je danas počela zajednička radna konferencija, organizovana povodom prve godine implementacije projekta ‘Stvaranje poticajnog prostora za poboljšanje društvene kohezije u BiH’, koju su zajednički organizovale agencije Ujedinjenih nacija (UNICEF, UNDP i UNESCO) u okviru projekta ‘Dijalog za budućnost’.
Na dvodnevnoj konferenciji će biti sumirani rezultati prve godine implementacije projekta, sa posebnim fokusom na diskusiju i podršku dijalogu koji se, kroz mehanizam lokalne dijaloške platforme, u okviru ovog projekta provodi u općinama širom Bosne i Hercegovine.
“Platforma ‘Dijalog za budućnost’ je prilika za sve građane, posebno za mlade ljude, da pronađu način da prevaziđu barijere i različitosti, te da pronađu zajednički način da vode konstruktivan dijalog”, izjavila je Sezin Sinanoglu, Rezidentna koordinatorica UN-a u BiH.
Učesnici konferencije su općinski načelnici i koordinatori projekta u 28 općina i gradova partnera (Sarajevo Centar, Stari Grad, Istočni Stari Grad, Ilidža, Istočna Ilidža, Pale, Sokolac, Trnovo, Novo Sarajevo, Novi Grad, Mostar, Banja Luka, Travnik, Novi Travnik, Vitez, Usora, Tešanj, Doboj Istok, Trebinje, Busovača, Bugojno, Kiseljak, Kreševo, Doboj, Bijeljina, Tuzla i Brčko), te korisnici grantova odabrani u sklopu Javnog poziva.
Pored osvrta na prvih 100 dana lokalnih dijaloških platformi, konferencija će omogućiti umrežavanje, kao i razmjenu iskustava i naučenih lekcija u implementaciji aktivnosti u toku projekta ‘Dijalog za budućnost’.
Ovaj događaj prilika je i za općinske koordinatore da upoznaju organizacije civilnog društva, institucije i pojedince koji su odabrani kroz Javni poziv za prijavu projekata u iznosu od preko 700.000 KM. Odabrani projekti će se većinom implementirati u 28 općina i gradova i direktno uticati na preko 10.000 korisnika projekta, prije svega mladih, žena, osoba s invaliditetom, marginaliziranih i ranjivih grupa te lokalnih organizacija civilnog društva, institucija i pojedinaca.
Projekat ‘Dijalog za budućnost’ koji implementiraju UNICEF, UNDP i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine, posvećen je stvaranju prostora za dijalog u cilju promocije društvene kohezije. Ovaj projekat se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira/Fonda za izgradnju mira (PBF) i trenutno je u drugoj fazi implementacije.