Konferencija o konkurentnosti regionalnog tržišta, statistici i inovacijama 8. i 9. oktobra u Sarajevu

0
971
Konferencija će imati dva panela: panel tržište/investicije i panel statistika/istraživanje i razvoj

Regionalni forum za tržište, investicije i statistiku – TIS organizuje Međunarodnu konferenciju ‘Konkurentnost regionalnog tržišta, značaj statistike i inovacija’ koja će biti održana 8. i 9. oktobra 2018. godine u Hotelu Holiday u Sarajevu.
Konferencija će imati dva panela: panel tržište/investicije i panel statistika/istraživanje i razvoj.
Planirana je prezentacija projekata i istraživanja koji doprinose poboljšanju uslova poslovanja u regiji, povećanju investicija, umrežavanju poslovne zajednice i nevladinih organizacija na regionalnom i evropskom tržištu. Prezentovat će se mogućnosti zajedničkog učešća firmi iz regije na trećem tržištu. Govorit će se o razvoju i afirmaciji zvanične statistike i značaju statističkih podataka za donošenje odluka svih nivoa vlasti kao i značaju istih podataka za razvoj ekonomije i kreiranja socialnih politika.
Konferencija će pružiti podatke i analize u oblastima industrije, energetike, turizma, poljoprivrede, uvoza, izvoza i investicija. Prezentovat će se procesi i značaj evropskih integracija kao i mogućnosti tržišta Evropske unije.
Forum TIS poziva sva pravna i fizička lica u BiH i inostranstvu (privredna društva, fakulteti, instituti, lokalna samouprava, javne ustanove, neprofitne organizacije i fizička lica) da dostave/prijave projekte i naučno-istraživačke radove, koji se prezentuju na ovoj konferenciji. Prijave treba da se odnose na sljedeće četiri oblasti: tržišta, statistike, investicije i istraživanje i razvoj. Projekti se dostavljaju do 1. oktobra na e-mail: info@forumtis.net ili na adresu Foruma: Ferhadija 11, 71 000 Sarajevo, BiH – saopćili su organizatori.
U sklopu konferencije, a u saradnji sa partnerima, za 9. oktobar planirana je ‘Edukacija o uslovima poslovanja i investiranja u BiH i regionu’ koja sadrži predstavljanje metoda za uspješan razvoj poslovanja i investiranja u BiH i regionu, savjete za povećanje efikasnosti poslovanja i jedinstvenu priliku učesnicima da ostvare kontakte sa profesionalcima iz različitih oblasti.
Ovogodišnja edukacija je fokusirana na vanjsku trgovinu (uslovi za izvoz i uvoz, pregled stanja, zanimljiva područja, poređenje sa regionom, pitanja), poresku politiku (direktni i indirektni porezi, poređenje sa regionom, pitanja) i javne nabavke (vrste i karakteristike postupaka, centralizovani sistem, način javljanja/raspisivanja, poređenje sa regionom, pitanja).
Organizatori pozivaju sve zainteresovane da se najkasnije do 5. oktobra prijave na edukaciju popunjavanjem online forme na www.forumtis.net, na e-mailove: info@forumtis.net ili info@horizon2024.org.
Sve informacije vezane za prijavu za učešće na Međunarodnoj konferenciji “Konkurentnost regionalnog tržišta, značaj statistike i inovacija” i ‘Edukaciji o uslovima poslovanja i investiranja u BiH i regionu’ mogu se pronaći na web portalu www.forumtis.net, dobiti putem e-maila: info@forumtis.net, telefona + 387 33 217 391 ili mobitela: + 387 61 011 198.