Konferencija o razvoju sektora gasa u BiH početkom jula na Jahorini

0
796
Mak Kamenica, zamjenik direktora USAID Investiranje u sektor energije

Konferencija ‘Opcije razvoja sektora prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini’ bit će održana 1. i 2. jula na Jahorini u organizaciji USAID projekta Investiranje u sektor energije.
Konferencija će okupiti ključne aktere energetskog sektora iz BiH i regije kako bi se pokrenula diskusija o najpogodnijem zakonodavnom i regulatornom okviru s ciljem osiguranja razvoja i sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom u Bosni i Hercegovini u skladu sa direktivama EU. Pokrovitelj konferencije je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Na konferenciji će također biti date i preporuke za donošenje zakonskog i regulatornog okvira u sektoru gasa kako bi se uskladio sa zahtjevima Energetske zajednice te će biti predstavljen i izvještaj o razvoju distributivnih mreža za gas.
Zamjenik direktora USAID Investiranje u sektor energije, Mak Kamenica, istakao je da je projekat pripremio aplikaciju za izračun transportnih tarifa koja na osnovu ulaznih podataka rezultira nizom mogućih scenarijakoji će biti predstavljeni na konferenciji. Ovi rezultati mogu pomoći donosiocima odluka da se na osnovu proračuna tarifa opredijele za najbolji način regulisanja sektora gasa u BiH.
Projekat ‘Investiranje u sektor energije’ (USAID EIA) pokrenut je s misijom podrške razvoja bh. energetskog sektora koji ima ključni značaj za pristupanje BiH Evropskoj uniji. U okviru projekta, do sada su realizirani događaji od vitalnog značaja za reformu energetskog sektora u BiH, a jedan od njih je i Energetski samit koji se već pet godina održava u Neumu.