Konferencija privrednika i vladinog sektora o ‘Inicijativi 20+5+6’

0
500
Prijedlozi u okviru 'Inicijative 20+5+6' koje je uputilo UPFBiH imaju za cilj rasterećenje privrede

Udruženje poslodavaca Federacije BiH i Večerenji list, a pod pokroviteljstvom Delegacije Evropske komisije u BiH organiziraju konferenciju ‘Incijativa 20+5+6 – Stanje i perspektive razvoja privrede’.
Konferencija će se održati 4. septembra u hotelu Mepas u Mostaru, a očekuje se učešće više od 200 biznismena, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti te međunarodnih organizacija u našoj zemlji.
Bit će to prilika da se u direktnom razgovoru čuju stavovi predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti o zakonskim rješenjima koja je predložilo Udruženje poslodavaca FBiH kroz ‘Inicijatvu 20+5+6’.
Podsjećamo, UPFBiH uputilo je sredinom marta inicijativu Vladi i Parlamentu FBiH za usvajanje inicijativa i zakona, među kojima je pet zakona o izmjenama i dopunama zakona koje su Vladi i Parlamentu FBiH dostavljeni sredinom 2018., a odnose se na zakone o zdravstvenom osiguranju, fiskalnim sistemima, cestovnom prometu, privatizaciji preduzeća, profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljvanju i zapošljavanju lica s invaliditetom, koji bi trebali biti razmatrani po skraćenom postpuku.
Osim toga, UPFBiH pripremilo je još 20 tekstova zakona, među kojima su novi tekstovi zakona o finansijskom poslovanju, registraciji privrednih društava, stečaju, zaštiti na radu, štrajku, mirnom rješavanju sporova, posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, porezu na dohodak sa analizom, doprinosima sa analizom, računovodstvu i reviziji, federalnim administrativnim taksama i Tarifi federalnih administrativnih taksi te o Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH.
Također su pripremljene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakona o privrednim društvima, Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o porezu na dobit, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o naftnim derivatima, te Zakona o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom FBiH. UPFBiH je Vladi i Parlamentu FBiH uputilo i šest inicijativa koje se odnose na direktno uključivanje socijalnih partnera u izradu zakonskih prijedloga.
Svi zakonski prijedlozi i inicijative u okviru ‘Inicijative 20+5+6’ imaju za cilj rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta.