Konferencija ‘Značaj dijaspore za Bosnu i Hercegovinu’

0
809
Jačanje saradnje sa iseljeništvom iz BiH

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH organizator je konferencije pod nazivom ‘Značaj dijaspore za Bosnu i Hercegovinu’, a koja će biti održana 13. i 14. juna ove godine u hotelu Holiday u Sarajevu.
Konferencija je organizirana u okviru projekta Dijaspora za razvoj, koji je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, u partnerstvu sa UNDP i IOM u BiH.
Jačanje saradnje sa iseljeništvom jedan je od ključnih principa Politike o saradnji sa iseljeništvom, čijim je usvajanjem prošle godine Vijeće ministara utvrdilo pravce djelovanja BiH prema iseljeništvu.
Cilj Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, u čijoj je nadležnosti kreiranje politike prema iseljeništvu, je da na ovoj konferenciji, okupljajući više od 30 predstavnika iseljeništva iz 15 zemalja i predstavnike relevantnih institucija svih nivoa vlasti u BiH, te predstavnike nevladinog sektora i međunarodnih organizacija, istakne važnost iseljeništva i pruži mogućnost otvaranja tema kojima će se ukazati na ulogu iseljeništva u društveno-političkom životu u BiH kroz njihovo uključivanje u kreiranje javnih politika, poduzetništvo, prenos znanja, te saradnju sa jedinicama lokalne samouprave.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here