Konkurs ‘Dunavska nagrada za mlade naučnike 2023’ otvoren za nominacije kandidata

0
137
Dodjela nagrada planirana je za oktobar/novembar 2023. a rok za prijave je 5.5.2023.

Ministarstvo civilnih poslova BiH obavještava mlade istraživače da je otvoren rok za prijave na konkurs ‘Dunavska nagrada za mlade naučnike 2023’ .
Austrijsko savezno ministarstvo za obrazovanje, nauku i istraživanje (BMBWF) i Institut za Dunavsku regiju i Centralnu Europu (IDM) su 2011. godine uveli nagradu Danubius, s namjerom da odaju priznanje osobama sa izuzetnim dostignućima u njihovoj znanstvenoj aktivnosti i rezultatima u odnosu na Dunavski regiona.
Ova nagrada će biti dodijeljena za 14 mladih znanstvenika – po jedan iz svake zemlje koja je dio EU strategije za Dunavski region [Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Njemačka, Mađarska, Moldavija, Crna Gora, Srbija, Slovačka, Slovenija, Rumunija i Ukrajina].
Nagrada ima za cilj da istakne naučni rad i talenat mladih istraživača i poveća vidljivost znanstvene zajednice u regionu. Štaviše, nagrada potiče mlade znanstvenike da se angažuju u naučnom ispitivanju višestrukih pitanja i pitanja koja se posebno odnose na Dunavski region. Novčana vrijednost nagrade je 1.350 eura za svakog dobitnika, a dobitnici nagrade bit će pozvani od Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije da posjete JRC u Ispri, Italija, u toku 2024. godine.
Svečana dodjela nagrada planirana je za oktobar/novembar 2023. godine a rok za prijave je 5.5.2023. godine.
Više informacija dostupno je na: https://danube-region.eu/danubius-young-scientist-award-2023-competition-is-now-open-for-nominations/