Konkurs za novinarsku nagradu o značaju osiguranja u BiH

0
1090
Prijavite se na konkurs za novinarsku nagradu Udruženja/udruge BH novinari i UNIQA osiguranja

Udruženje/udruga BH novinari pod pokroviteljstvom UNIQA osiguranja organizuje Konkurs za medijski doprinos informisanju o značaju osiguranja u BiH pod nazivom ‘UNIQA Press Award’ za najbolji objavljeni novinski članak, radio prilog, TV prilog, web objavu i blog priču.
Konkurs je otvoren do 15. februara 2019. godine. Konkursom su obuhvaćeni svi novinarski uradci koji su objavljeni u medijima tokom 2018. godine i do 15. februara 2019. godine. Članci i prilozi moraju biti objavljeni u medijima čija se sjedišta i predstavništva nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine i po sadržaju se moraju odnositi na temu iz oblasti osiguranja (vrste osiguranja, prednosti i koristi osiguranja).
Po jedna nagrada će biti dodijeljena za najbolji novinarski članak ili drugo novinarsko djelo u svakoj od pet kategorija: članak u štampi; članak na web portalu; televizijska priča, radio priča i blog priča.
Pravila konkursa će biti objavljena u tri štampana medija, kao i na web stranici organizatora BH novinara bhnovinari.ba i web stranici pokrovitelja konkursa UNIQA osiguranja www.uniqa.ba.
Osnovni cilj konkursa je unaprjedjenje znanja novinara i urednika o značaju osiguranja za građane i pravne subjekte, korištenju ispravne terminologije, odnosno otvaranje jedne posebne tematike kojom bi bh. mediji trebali da se bave zbog interesa javnosti.
Najbolja ostvarenja biće nagrađena iznosom od po 1.000 KM na potrošačkoj kartici Raiffeisen banke.