Konvertibilna marka slavi 20. rođendan

0
2750
Vanjski dug na kraju prvog kvartala 2023. iznosio 5,27 mlrd KM, a unutrašnji dug 633,9 miliona KM

Konvertibilna marka (KM) prvi put izdata je 22. juna 1998. godine i za nekoliko dana proslavlja svoj 20. rođendan, piše agencija Patria.
Prva serija novčanica KM u apoenima 50 feninga, 1 KM, 5 KM i 10 KM izdata je 22. juna 1998. godine, u apoenima 20 KM, 50 KM i 100 KM 27. jula 1998. godine, dok je novčanica u apoenu 200 KM izdata 15. maja 2002. godine.
Novčanice apoena 50 feninga prestale su biti zakonsko sredstvo plaćanja 1. januara 2003. godine. Novčanice apoena 1 KM prestale su biti zakonsko sredstvo plaćanja 1. januara 2009. godine. Novčanice apoena 5 KM prestale su biti zakonsko sredstvo plaćanja 1. januara 2010. godine.
U opticaju su novčanice KM u pet različitih apoena: 10 KM, 20 KM, 50 KM, 100 KM i 200 KM.
Prva serija kovanog novca KM u apoenima 10 F, 20 F i 50 F izdata je 9. decembra 1998. godine, u apoenima 1 KM i 2 KM 31. jula 2000. godine i u apoenima 5 F i 5 KM 5. januara 2006. godine.
U opticaju je kovani novac KM u sedam različitih apoena: 5 F, 10 F, 20 F, 50 F, 1 KM, 2 KM i 5 KM.
Svi apoeni kovanog novca se izdaju u jednoj verziji dizajna za cijelu Bosnu i Hercegovinu i predstavljaju zakonito sredstvo plaćanja u BiH.
Novčanice KM u apoenima 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM se izdaju u dvije verzije dizajna po svakom navedenom apoenu za Federaciju BiH i Republiku Srpsku, dok je novčanica u apoenu 200 KM štampana u jednoj verziji dizajna za cijelu BiH.
Centralna banka Bosne i Hercegovine novčanice domaće valute konvertibilne marke stavlja u i povlači iz opticaja pridržavajući se strogo pravila valutnog odbora utvrđenog Zakonom o CBBiH.
Službeni devizni kurs za valutu Bosne i Hercegovine je jedna konvertibilna marka za 0,511292 eura, odnosno jedan euro iznosi 1,955830 KM.