Konzum u BiH prema 1.300 dobavljača duguje oko 130 miliona KM

Federalna vlada donijela Uredbu o postupku vanrednog nadzora u privrednim društvima od sistemske vrijednosti za FBiH

0
1858
Uredba je donesena zbog monitoring aktivnosti u vezi s poslovanjem Agrokor grupacije u BiH

Federalna vlada danas je donijela Uredbu o postupku vanrednog nadzora u privrednim društvima od sistemske vrijednosti za FBiH. Privredna društva od sistemskog značaja za Federaciju BiH su ona koja kumulativno ispunjavaju uslove da zapošljavaju više od 1.000 radnika i ostvaruju godišnje prihode veće od 500 miliona KM.
Ova uredba ne primjenjuje se na finansijske institucije, banke, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društva za upravljanje penzijskim fondovima, društva za osiguranje i reosiguranje, lizing društva i mikrokreditne organizacije, koje reguliraju posebni zakoni.
Danas donesena Uredba je privremenog karaktera i bit će primjenjivana šest mjeseci.
Neposredan povod za donošenje Uredbe je intenzivan monitoring aktivnosti u vezi s poslovanjem Agrokor grupacije u Bosni i Hercegovini, koji praktično traje od početka drugog kvartala 2017. godine. Članovi Skupštine dobavljača koji posluju s kompanijama Konzum i Velpro su na sastanku s predstavnicima Vlade FBiH istakli da je neophodno da u sve buduće aktivnosti aktivno budu uključeni predstavnici vlasti na svim nivoima, odnosno nadležne institucije i pružiti konkretnu pomoć u rješavanju krize sa Agrokor grupacijom.
Obzirom na to da se 80 posto aktivnosti grupacije Agrokor u BiH odvija u Federaciji BiH, te da su nastupile dodatne okolnosti dospijeća kredita, kao i organiziranja dobavljača, bilo je potrebno preduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako dobavljača, tako i zaposlenih, u skladu s nadležnošću Vlade FBiH.
Trenutno, ugroženo je direktno 1.300 dobavljača kojima Konzum duguje oko 130 miliona KM, od čega je 60 miliona KM dospjelih obaveza, dok je broj indirektno ugroženih dobavljača daleko veći (samo u mljekarskoj industriji više od 2.000).