Korak bliže početku eksploatacije: Kompaniji Eastern Mining potvrđena okolišna dozvola

0
514
Miloš Bošnjaković, generalni direktor kompanije Eastern Mining

Federalno ministarstvo okoliša i turizma potvrdilo je Okolišnu dozvolu kompaniji Eastern Mining čime je ova bosanskohercegovačka istraživačko-razvojna kompanija u vlasništvu kompanije Adriatic Metals iz Velike Britanije, došla na korak do izdavanja Dozvole za eksploataciju.
Dozvola je dodijeljena nakon predaje procjene uticaja na okoliš koju je Eastern Mining pripremio u skladu sa zakonskim odredbama i revizijom petočlane ekspertne komisije te javne rasprave.
Uz Okolišnu dozvolu za rudnik, postrojenje i odlagalište Veovača, kompaniji Eastern Mining su također dodijeljene preliminarne dozvole za vodu i okoliš, demoliranje lokacije historijskog postrojenja Veovača te preliminarne dozvole za vodu koje pokrivaju lokaciju rudnika, postrojenja i objekta odlagališta Veovača, uključujući i akumulaciju za skupljanje suvišne vode.
“Izdavanje Okolišne dozvole veliki je korak naprijed u procesu dobivanja dozvola za početak rada rudnika u Varešu. Uprkos svim izazovima u vrijeme pandemije Covid-19, vlasti u FBiH pokazale su veliku odlučnost da u što kraćem roku pokrenu naš projekat. Nastavljamo cijeniti savjetodavni i kooperativni pristup različitih sektora vlade u BiH i radujemo se kontinuiranom napretku Projekta Vareš“, naglasio je generalni direktor kompanije Eastern Mining, Miloš Bošnjaković.
Naredni korak kompanije Eastern Mining bit će zahtjev za dozvolu za prostorno planiranje Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Ovaj zahtjev uključuje saglasnosti devet različitih komunalnih i općinskih preduzeća, a sve saglasnosti su već dobivene.
Nakon dobivanja Dozvole za prostorno planiranje kompanija Eastern Mining predat će zahtjev za eksploataciju Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Kao dio procedure za odobrenje, Ministarstvo će održati javnu raspravu u Varešu na kojoj će građani i građanke imati priliku postaviti eventualna pitanja i od kompanije dobiti odgovore.