Korak bliže uvođenju jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata u FBiH

0
978
Federalna vlada utvrdila nacrte tri zakona bitna za uvođenje 'one stop shop' sistema

Federalna vlada danas je u Sarajevu održala i 141. (tematsku) sjednicu, te utvrdila nacrte tri zakona bitna za uvođenje jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata, takozvanog ‘one stop shop’ sistema u Federaciji BiH.
Na ovaj način Vlada Federacije BiH provodi jedan od ciljeva iz Reformske agende, a to je usklađivanje poslovnog okruženja i jačanje jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH pojednostavljenjem registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH.
Osnovana je i interresorna radna grupa sa zadatkom da, uz podršku Britanske ambasade i Grupacije Svjetske banke, analizira stanje, kreira i omogući provođenje preporuka za uspostavljanje ‘one stop shop’ sistema.
Jednim od rješenja predviđenih Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima predviđena je mogućnost da osnivači privrednih drušava u postupku registracije izjavom potvrde ispunjenost uvjeta za obavljanje djelatnosti. Nadležni registarski organ izjavu, po službenoj dužnosti, dostavlja nadležnim općinskim i kantonalnim organima i obavještava ih o početku obavljanja djelatnosti tog društva.
Ovako rješenje u značajnijoj mjeri pojednostavljuje i ubrzava postupak registracije, a brisana je i odredba koja je davala mogućnost da, u slučaju kada zakonom ili drugim propisom nisu propisani uvjeti za dobijanje saglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog akta, federalna ministarstva, u okviru svojih nadležnosti, utvrde te uslove.
Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH podrazumijeva povezivanje svih nadležnih registarskih sudova u složeni informacioni sistem Federacije BiH s Poreskom upravom FBiH, Upravom za indirektno oporezivanje, Zavodom za statistiku, općinama i drugim relevantnim institucijama. Ovaj složeni sistem podrazumijeva i uspostavljanje jedinstvene baze registra koja služi kao centralno mjesto za pohranu registarskih, evidencijskih i statističkih podataka registarskih sudova, kao i isprava i drugih dokaza pohranjenih u elektronskom obliku u zbirku isprava.
Vlada FBiH je utvrdila i Nacrt zakona o elektronskom potpisu FBiH koji uređuje pravo fizičkih i pravnih osoba na upotrebu ove vrste potpisa u upravnim, sudskim i drugim postupcima, poslovnim i drugim radnjama. Također, utvrđuje i prava, obaveze i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba koje pružaju usluge izrade, verifikovanja ili potvrđivanja elektronskog potpisa, vremenskog žiga i pečata, elektronske preporučene dostave i certifikata za autentifikaciju mrežnih stranica na teritoriju Federacije BiH, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Omogućeno vanjskotrgovinsko poslovanje obrtnika

Danas je utvrđen i Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, kojim je prvi put omogućeno vanjskotrgovinsko poslovanje obrtnika, zatim skraćena procedura i pojednostavljena registracija obrta, omogućeno pribavljanje dokumentacije po službenoj dužnosti i ograničeno izvršenje nad imovinom obrtnika.