Korak ka provedbi gasne interkonekcije BiH i Hrvatske

0
454
Potpisan ugovor kompanije BH Gas i EBRD-a (Foto: BH Gas)

BH-Gas, kompanija za proizvodnju i transport gasa, potpisala je danas Ugovor o dodjeli grant sredstava s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Konsultantski ugovor za izradu Studije uticaja na okoliš i Studiju opravdanosti s Konzorcijem čiji je voditelj Dvokut-Ecro, konsultantska kompanija koja pruža usluge u području zaštite okoliša i prirode, a to je korak ka provedbi južne gasne interkonekcije između BiH i Hrvatske, saopćeno je iz BH Gasa.
Projekat je od regionalnog značaja, a direktor BH-Gasa Jasmin Salkić istaknuo je važnost Južne gasne interkonekcije BiH i Hrvatske, što je potvrđeno i odlukom Vlade FBiH o proglašenju strateškog značaja projekta.
Implementacija i međusobno povezivanje transportnih sistema BiH (BH-Gas) i Hrvatske (Plinacro) omogućit će integraciju sa evropskim tržištem prirodnog gasa, diverzifikaciju kako pravaca tako i izvora snabdijevanja (LNG Krk, Kaspijska regija/Jonsko-Jadranski gasovod, evropska čvorišta za trgovinu gasom) i na taj način stvoriti uslove za dugoročno, sigurno i pouzdano snabdijevanje svih potrošača prirodnog gasa u BiH.
Direktorica EBRD-a u BiH Manuela Naessl rekla je da zadovoljna što svi važniji čanovi energetskog sektora ovdje prisustvuju i da sa nestrpljenjem očekuje rezultate novih procjena gasnog toka.
“Veoma sam zadovoljna što BH-Gas, EBRD, EU i USAID sarađuju na ovom važnom projektu. Diverzifikacija snabdijevanja je presudna za energetsku sigurnost, a planirana interkonekcija može igrati ključnu ulogu u tome. Iako s nestrpljenjem očekujemo rezultate novih procjena, također se nadamo da će u međuvremenu biti donesen novi zakon o gasu u BiH i koji će sektor promaknuti dalje prema poštivanju trećeg energetskog paketa EU”, kazala je Naessl.
Izrada Idejnog projekta gasovoda započeta je u augustu 2019. godine.