Koridor 5c: Objavljen tender za izgradnju poddionice Medakovo – Ozimice dužine 21,3 km

Poddionica Medakovo – Ozimice finansirat će se iz sredstava osiguranih putem EIB-a i bespovratnim sredstvima EU u iznosu od 79 miliona eura

0
534
Grant je odobrila EU putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan

Javno preduzeće Autoceste Federacije BiH raspisalo je međunarodni tender za izgradnju autoceste na Koridoru 5C, dionica Medakovo – Poprikuše, poddionica Medakovo – Ozimice, dužine 21,3 kilometra. Rok za dostavu ponuda je 9. august 2022. godine, a procijenjena vrijednost nabavke iznosi 160 miliona eura bez PDV-a.
Na poddionici Medakovo – Ozimice gradit će se pored otvorene trase, jedna petlja, dva dvostrana odmorišta, osam mostova i vijadukti, dva nadvožnjaka, 15 podvožnjaka i jedan tunel dužine 2,2 kilometra. Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci.
Poddionica Medakovo – Ozimice finansirat će se iz sredstava osiguranih putem Evropske investicijske banke (EIB) te bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 79 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).
Direktor JP Autoceste FBiH Elmedin Voloder kazao je da će uskoro biti raspisan i posljednji tender na sjevernom dijelu zemlje čime će cijeli taj dio biti u određenoj fazi gradnje.
“Radi se o poddionici Ozimice – Poprikuše za koju ćemo izabrati izvođača do kraja godine. Procjene su da bi radovi trebali trajati tri godine, tako da ćemo sjeverni dio koridora kroz Bosnu, od Sarajeva do Doboja završiti do kraja 2025. godine”, kazao je Voloder.