Ni korona ne usporava izgradnju tunela Ivan i mosta Bradina

0
816
Tunel Ivan je dvocijevni tunel sa po dvije trake i proći će kroz planinski prijelaz Ivan Sedlo

Radovi na izgradnji autoceste na poddionici Tarčin – Ivan, LOT2, tunel Ivan, teku planiranom dinamikom.
Iz JP Autoceste FBiH navode da se trenutno na gradilištu izvode radovi iskopa i izrade primarne tunelske podloge obje tunelske cijevi sa južne (izlazne) strane tunela, kao i lijeve tunelske cijevi sa sjeverne (ulazne strane) tunela.
Osim aktivnosti na izgradnji samog tunela Ivan, trenutno se provode i radovi na izgradnji mosta Bradina, regulaciji potoka Jeha u Bradini kao i radovi na propustu i regulaciji potoka Sirovica (sjeverna strana tunela) u Vukovićima.
U narednom periodu planira se započeti sa radovima otvaranja desne tunelske cijevi sa sjeverne strane, betonskim radovima u tunelu (temelj i invert) kao i sa zemljanim radovima, iskop i pripremni radovi na glavnoj trasi autoceste.
Na gradilištu tunela Ivan, kao i na ostalim gradilištima na izgradnji Koridora 5c, za vrijeme pandemije koronavirusa radovi su se odvijali neometano, uz poštivanje svih mjera izdatih od mjerodavnih institucija, navode iz JP Autoceste FBiH.

Iskop i izrada tunelske podloge obje cijevi tunela Ivan teku planiranom dinamikom

Tunel Ivan je dvocijevni tunel sa po dvije trake i proći će kroz planinski prijelaz Ivan Sedlo. Ukupna dužina desne tunelske cijevi, uključujući portalnu strukturu, iznosi 1721,50 metara, dok lijeva tunelska cijev iznosi 1761,50 metara i bit će pozicionirane ispod postojećeg tunela Ivan na magistralnoj cesti M-17. Nadmorska visina na ovoj lokaciji je u rasponu od 500 do 1020 metara, a maksimalna visina nadsloja iznad tunelske konstrukcije iznosi oko 200 metara. Tunel je projektiran da se izvodi po novoj austrijskoj tunelskoj metodi (NATM).
Izvođač radova na tunelu Ivan je Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, a predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci.
Vrijednost Ugovora za izgradnju tunela Ivan je 57.628.570,37 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije od 11,4 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).
U narednom periodu bit će potpisan ugovor i počet će se sa izgradnjom dionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan, ukupne dužine 4,9 kilometara.