Korona smanjila dobit banaka u FBiH za 41,9%, na 105,5 miliona KM

Ukupna neto dobit 14 banaka iznosila je 106 miliona KM, dok je gubitak iskazala jedna banka u iznosu od 0,5 miliona KM

0
1814
Osnovni kapital Zrak-Optomehanike smanjen radi pokrića gubitaka iz prethodnog perioda

Bankarski sektor u Federaciji je u prvom polugodištu 2020. ostvario pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 105,5 miliona KM, što je za 76,2 miliona KM ili 41,9% manje u odnosu na isti period 2019. godine. Ukupna neto dobit iznosila je 106 miliona KM (14 banaka), dok gubitak iskazala jedna banka u iznosu od 0,5 miliona KM.
Na ove lošije finansijske rezultate banaka u FBiH, u kojima je zaposleno ukupno 6.549 radnika, značajan uticaj imala je korona-kriza, a konkretniji pokazatelji moći se sagledati tek u narednom periodu. No, i pored toga, likvidnost bankarskog sektora u FBiH je zadovoljavajuća, obzirom na visok nivo likvidnosti u prethodnom periodu.
U sljedećoj tabeli možete vidjeti iznos ostvarene dobiti banaka na polugodištu u posljednje tri godine iz koje se vidi da je ukupna dobit na kraju juna 2019. iznosila oko 105,49 miliona KM, u junu 2019. oko 181,68 miliona KM a na kraju juna 2018. godine 174,82 miliona KM.

Izvor: Agencija za bankarstvo FBiH

Gubitak na prvom polugodištu 2019. (550.000 KM) i 2020. (474.000 KM) imala je jedna banka, dok je ukupna dobit 14 banaka u prvih šest mjeseci 2020. iznosila 105,96 miliona KM, a u junu 2019. godine 182,23 miliona KM, dok je 15 banaka u junu 2018. imalo neto dobit od 174,82 miliona KM.

Prihodi i rashodi

Prema izvještajnim podacima banaka sa 30.06.2020. godine, ukupni prihodi na nivou bankarskog sektora u FBiH iznosili su 577,9 miliona KM i u odnosu na isti period lani smanjeni su za 11,7 miliona KM ili za 2%.
U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od kamata i slični prihodi učestvuju sa 60,5%, dok operativni prihodi učestvuju sa 39,5%. U odnosu na isti period lani, došlo je do smanjenja učešća prihoda od kamata i sličnih prihoda za 1,5 procentnih poena, koliko iznosi povećanje učešće operativnih prihoda.
S druge strane, ukupni rashodi bankarskog sektora u FBiH iznose 472,4 miliona KM i u odnosu na prvo polugodište 2019. povećani su za 65,5 miliona KM ili 16,1%. U strukturi ukupnih rashoda, dominiraju nekamatni rashodi sa učešćem od 85,8%, dok rashodi od kamata i slični rashodi učestvuju sa 14,2%.

Izvor: Agencija za bankarstvo Federacije BiH

Pad aktive, kapitala i depozita

Prema podacima Agencije za bankarstvo FBiH (FBA) ukupna neto aktiva bankarskog sektora u Federaciji na kraju prvog polugodišta 2020. iznosi 23,5 milijardi KM i za 692,7 miliona KM ili 2,9% je manja u odnosu na kraj 2019. godine.
Ukupni kapital banaka u FBiH na kraju juna 2020. iznosi tri milijarde KM, što je za 151,3 miliona KM ili 4,8% manje u odnosu na kraj 2019. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM. Regulatorni kapital iznosi 2,7 milijardi KM i veći je za 16,4 miliona KM ili 0,6% u odnosu na kraj 2019. godine. Osnovni kapital smanjen je za 74,1 milion KM ili 2,8%, dok je dopunski kapital povećan za 90,4 miliona KM ili 267,8%.
Stopa regulatornog kapitala bankarskog sektora FBiH na kraju juna 2020. iznosi 18,2% i za 0,3% veća je u odnosu na kraj 2019. godine, a za 6,2 procentna poena veća je od zakonom propisanog minimuma od 12%.
Depoziti, kao najznačajniji izvor finansiranja banaka iznose 18,9 milijardi KM, i manji su za 521,5 miliona KM ili 2,7%, sa učešćem od 80,3% u ukupnoj pasivi. Štedni depoziti smanjeni su za 71,9 miliona KM ili 0,8% i iznose 9,5 milijardi KM.

Ukupan iznos kredita sa moratorijem 2,8 milijardi KM

Na kraju juna 2020. godine krediti iznose 15,2 milijarde KM i manji su za 30,2 miliona KM ili 0,2% u odnosu na kraj 2019. godine. Krediti odobreni stanovništvu, sa učešćem u ukupnim kreditima od 48,1%, manji su za 1,4% i iznose 7,3 milijarde KM. Krediti odobreni pravnim licima, sa učešćem u ukupnim kreditima od 51,9%, porasli su za 0,9% i iznose 7,9 milijardi KM.
Kreditni portfolio u nivou kreditnog rizika 3 (NPL) na kraju juna 2020. iznosi 1,1 milijardu KM i čini 7,1% ukupnog kreditnog portfolia, i smanjen je za 13% u odnosu na kraj 2019. godine, najvećim dijelom zbog izvršenog knjigovodstvenog otpisa. U narednom periodu može se očekivati povećanje kreditnog portfolia u nivou kreditnog rizika 3, nakon isteka mjera koje je propisala FBA za privremeno ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom Covid-19.
Od ukupnih kredita plasiranih pravnim licima, na NPL se odnosi 647,6 miliona KM ili 8,2%, što je za 1,6 procentnih poena manje nego na kraju 2019. godine. Za sektor stanovništva NPL iznosi 437,6 miliona KM ili 6%, što je za 0,5 procentnih poena manje nego na kraju 2019. godine.
U periodu do 30.06.2020. godine, ukupan iznos kredita stanovništva po kojima je odobren moratorij je 826,6 miliona KM (11,3% kreditnog portfolia stanovništva), a ukupan iznos kreditnih obaveza za pravna lica po kojima je odobren moratorij je 2 milijarde KM (25,3% kreditnog portfolia pravnih lica), odnosno ukupan iznos kredita sa izvršenim moratorijem je 2,8 milijardi KM ili 18,6% ukupnog kreditnog portfolia na kraju juna 2020. godine.