Korona-zakon u Federaciji BiH zvanično stupa na snagu 9. maja

0
712
Čavara potpisao ukaz o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji u FBiH

Predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara potpisao je danas Ukaz o proglašenju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom Covid-19, koji je usvojio Parlament Federacije BiH na sjednici Zastupničkog doma održanoj 23. aprila i na sjednici Doma naroda održanoj 4. maja ove godine.
Ovaj zakon bit će objavljen u petak u ‘Službenim novinama Federacije BiH’ te stupa na snagu narednog dana od dana objave, a prestaje važiti istekom 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nesreće, saopćeno je iz Ureda predsjednika FBiH.
Podsjetimo, Nacrt zakona Vlada FBiH je usvojila još 3. aprila, da bi tek ovih dana konačno prošao zakonodavnu proceduru kako bi i zvanično stupio na snagu.
Podsjetimo, taj zakon (poznatiji kao korona-zakon) predviđa, između ostalog, subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja, obustavu obračuna i plaćanje zatezne kamate na javne prihode, prekid svih upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće, kao i uspostavu garancijskog fonda.
Nakon što korona-zakon stupi na snagu privredni subjekti će moći predati zahtjev za pomoć iz stavke 4 ovog zakona s dokazom o padu prometa za minimalno 20 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine.