Kosovo uvodi carine na uvoz mlijeka i pavlake iz BiH, Komora traži uvođenje protumjera

0
1547
Uvesti protumjere ako se nametnu carine od 17% na uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH na Kosovo

Slijedom dostavljene informacije da je Ministartsvo ekonomije UNMIK Kosova donijelo odluku o uvođenju zaštitne mjere na uvoz mlijeka i pavlake porijeklom iz Bosne i Hercegovine, te Odluku o uvođenju zaštitnih mjera prilikom uvoza voća i povrća iz svih zemalja na teritoriju UNMIK Kosova koja je stupila na snagu danas, Vanjskotrgovinska komora BiH je hitno uputila zahtjev za reagovanje Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Budući da se radi o postupku koji će u velikoj mjeri ugroziti izvoz mliječne industrije BiH, traženo je da se što hitnije preduzmu sve mjere kako bi se spriječilo nametanje carine od 17% na uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz Bosne i Hercegovine na UNMIK Kosovo.
Podsjetimo, prošle godine je mliječna industrija BiH počela da bilježi znatan pomak u izvozu, te da tržište UNMIK Kosova predstavlja jedno od najznačajnijih tržišta za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH. Prema podacima kojima raspolaže VTK BiH, ukupan izvoz za tarife navedene u predmetnoj Odluci u 2017. godini je iznosio preko 10 miliona KM, a u 2018. godini oko 4,7 miliona KM iz čega je jasno vidljivo od kolikog značaja je izvoz za BiH mliječnu industriju na ovo tržište.
U svom zahtjevu, Komora je tražila od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH da, ukoliko Odluka zaista stupi na snagu, uvede recipročne mjere u skladu sa proizvodima koji se uvoze sa UNMIK Kosova, te predložila da se posebna pažnja obrati na uvoz vode, mineralne i gazirane sa dodatkom šećera kao primjerom finalnog proizvoda koji se uvozi sa ove teritorije.