Krajina osiguranje prodaje akcije u vrijednosti 7 miliona KM

0
807
Poslovni prihodi Krajina osiguranja porasli su 27,4%, ali su i rashodi imali rast od 18,4%

Krajina osiguranje a.d. Banja Luka objavilo je javni poziv za upis i uplatu 3. emisije akcija ovog osiguravatelja u nastojanju da ispuni regulatorne zahtjeve o adekvatnosti kapitala i da osigura pokriće tehničkih rezervi osiguranja.
Javni poziv je upućen svim zainteresovanim domaćim i stranim investitorima, pravnim i fizičkim licima za upis i uplatu treće emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom.Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske od 04.11.2021. godine odobren je Jedinstveni prospekt treće emisije redovnih (običnih) akcija javnom ponudom, a rješenjem Agencije za osiguranje RS od 28.10.2021. godine data je saglasnost na treću emisiju redovnih (običnih) akcija.
Trećom emisijom akcija Krajina osiguranje emituje 7 miliona redovnih (običnih) akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1 КM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 7 miliona КM. Upis i uplata redovnih (običnih) akcija emitovanih trećom emisijom počinje 16.11.2021. godine. Upis i uplata akcija će trajati 45 dana.
Postojeći akcionari – vlasnici redovnih (običnih) akcija, koji su registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka, odnosno na dan 30.09.2021. godine, imaju pravo preče kupovine akcija iz treće emisije akcija, srazmjerno njihovom procentualnom učešću u akcijama sa pravom glasa. Rok za korištenje prava preče kupovine je 15 dana od dana početka upisa i uplate, odnosno zaključno sa 30.11.2021. godine. Upis akcija po osnovu korištenja prava preče kupovine vršiće se u sjedištu Krajina osiguranja, u Banjaluci, svakim radnim danom u periodu od 8 do 16 časova, saopćeno je.
Nakon isteka roka za korištenje prava preče kupovine akcija od 15 dana, preostali iznos emisije biće predmet javne ponude na Banjalučkoj berzi. Početak upisa i uplata akcija javnom ponudom na Berzi je 1.12.2021. godine i traje 30 dana, zaključno sa 30.12.2021. godine. Upis i uplata preostalih akcija, vršiće se kod ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika.
Prodajna cijena akcija iz treće emisije akcija, za akcionare koji koriste pravo preče kupovine, se utvrđuje u iznosu od 0,42 KM po jednoj akciji. Cijena za preostale akcije, nakon isteka roka za korišćenje prava preče kupovine, formiraće se na Berzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 0,42 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.
Treća emisija akcija smatraće se uspješnom ako u roku od 45 dana, predviđenom za upis i uplatu akcija, bude upisano i uplaćeno 60% od ukupnog broja ponuđenih akcija. Krajina osiguranje zadržava pravo na prekid upisa i uplate akcija prije isteka roka predviđenog za upis i uplatu, pod uslovom da se upišu i uplate sve ponuđene akcije. Emitent takođe zadržava pravo na odustajanje od ponude akcija i prije isteka utvrđenog roka za njihov upis i uplatu.
Akcionari, fizička ili pravna lica, koja u javnoj ponudi namjeravaju da neposredno ili posredno, steknu ili sa postojećim akcijama prethodnih emisija, mogu steći preko 10%, 20%, 33% ili 50% osnovnog kapitala ili glasačkih prava Društva, prethodno su dužni u pisanom obliku prijaviti namjeru sticanja istih i pribaviti saglasnost od Agencije za osiguranje Republike Srpske u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje.
Jedinstveni prospekt treće emisije akcija je dostupan u prostorijama emitenta, agenta emisije, te na Internet stranicama Berze: www.blberza.com, emitenta: https://krajinaosiguranje.ba/ i agenta emisije: https://advantisbroker.com/.

Vezani tekst: Gubitak Krajina osiguranja u prva tri kvartala premašio milion KM