Kreće drugo sveobuhvatno istraživanje o stanju eCommerce tržišta u BiH

0
59
Podaci su ključni za razvoj: Kreće drugo istraživanje o stanju eCommerce tržišta u BiH

U doba globalnog rasta online tržišta, Bosna i Hercegovina prepoznaje svoju priliku za napredak i pokreće drugo sveobuhvatno istraživanje tržišta e-trgovine, demonstrirajući svoju predanost usklađivanju s međunarodnim trendovima.
Zahvaljujući inicijativi eCommerce asocijacije u BiH, u realizaciji je drugo nacionalno istraživanje tržišta e-trgovine, koje nudi detaljan uvid u stanje i potencijal ovog sektora. Ovaj projekt ne samo da pruža sveobuhvatnu analizu iz perspektive e-trgovaca i potrošača, već i postavlja BiH na mapu evropske e-trgovine.
“Podaci su temelj na kojem gradimo našu budućnost u digitalnom prostoru. Naša uključenost u godišnju analizu Ecommerce Europe, kao jedina članica iz regiona, jasno pokazuje da naši napori donose konkretne rezultate. Ovi podaci ne samo da postavljaju bh. tržište na evropsku mapu e-trgovine, već pružaju temelje za izgradnju održivih strategija, koje će biti ključne za daljnji rast i integraciju sa evropskim tržištem“, izjavila je Belma Agić, izvršna direktorica eCommerce asocijacije u BiH.

Gazibegović, Agić i Peštek: Istraživanje cilja na razumijevanje navika potrošača i online trgovaca

Istraživanje cilja na dublje razumijevanje navika potrošača i online trgovaca, te procjenu njihove interakcije unutar postojećih zakonodavnih okvira. Osim toga, bavi se analizom marketinških strategija, platnih navika, logističkih izazova i zadovoljstva potrošača. Ovo ne samo da pruža ključne informacije za razvoj tržišta, već i otvara vrata za razumijevanje kako tehnološki napredak utječe na potrošačko ponašanje.
“Analizirajući tržište, možemo identificirati kako unaprijediti sektor e-trgovine u BiH, potaknuti njen rast i povećati zadovoljstvo kupaca. Ovo istraživanje omogućava da razumijemo tržište i efikasno reagujemo na promjene. Vjerujem da će rezultati ovog istraživanja biti od vrijednosti i za obrazovne institucije, naše studente, istraživače i sve one koji žele da saznaju više o tržištu e-trgovine u BiH“, istakao je prof. dr Almir Peštek, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i član Savjetodavnog odbora asocijacije.
Rezultati istraživanja biće objavljeni putem komunikacijskih kanala asocijacije, obećavajući sveobuhvatan uvid u eCommerce tržište i predstavljajući temelj za inicijativu poboljšanja zakonodavstva, jačanja sigurnosti i povjerenja potrošača.
Iz eCommerce asocijacije u BiH apeluju na sve građane i poslovne subjekte da popunjavanjem ankete aktivno sudjeluju u ovom ključnom istraživanju a oni najsretniji mogu dobiti vrijedne poklone.
Anketa za e-kupce se nalazi na linku: https://bit.ly/AnketaZaOnlineKupce, a za e-trgovine na linku: https://bit.ly/AnketaZaOnlineTrgovce .
“Zajedničkim snagama, koristeći moć podataka, možemo unaprijediti i oblikovati budućnost online tržišta u našoj zemlji. Ovo istraživanje je ključan korak u tom procesu”, dodao je Orhan Gazibegović, predsjednik asocijacije.